MENU

TÜBİTAK ERA-NET Forestvalue 2021 Yılı Çağrısı Açıldı
26 Ocak 2021, Salı - 14:44
A+ A-
Dinlemek için tıklayınızDinle
Paylaş

ForestValue (Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi), Avrupa'daki ormancılık sektöründe, yenilikçiliği artırmak ve kaynakları verimli kullanmayı desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. ForestValue 2021 yılı çağrısı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, Avrupa Yeşil Mutabakatının (European Green Deal) hedeflerine ve yaklaşan yeni Avrupa Birliği Orman Stratejisine ulaşılmasına katkıda bulunmayı ve ayrıca ormanların ve orman kaynaklarının bütüncül bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek biyo-temelli ekonominin gelişmesini amaçlamaktadır.

Orman temelli değer zincirinin tamamını kapsayan 2021 yılı çağrısının tematik alanları şu şekildedir:

1.    Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıların en üst düzeye çıkarılabilmesi için ormanların sürdürülebilir ve çok işlevli kullanımı ve yönetimi/amenajmanı
2.    Farklı bakış açılarıyla ahşap ile inşa
3.    Orman biyokütlesinin kullanımında fayda, sinerji ve ödünleşim (trade-offs) analizleri

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 13.04.2021 (13:00 CEST)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 20/04/2021 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 22/04/2021 (17:30 TSİ)

Çağrı hakkında detaylı bilgi, ulusal ve uluslararası başvuru koşulları için TÜBİTAK  ve  https://forestvalue.org/joint-call-2021/  internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

Son Güncelleme: 26 Ocak 2021, Salı - 14:46
X
Secure Login

This login is SSL protected