MENU

TÜBİTAK ERA-MIN3 2021 Yılı Çağrısı Açıldı
04 Şubat 2021, Perşembe - 15:29
A+ A-
Dinlemek için tıklayınızDinle
Paylaş

ERA-MIN3 (Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi İçin Hammadeler) projesi, endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmeyi ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan ve Ufuk2020 Programı alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı” kapsamında desteklenmekte olan bir ERA-Net Cofund projesidir.

Çağrı aşağıdaki 5 ana konu başlığınındaki araştırmaları kapsamaktadır:

1.Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar)
2.Döngüsel dizayn
3.İşleme, üretim ve yeniden imalat
4.Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanımı (ikincil kaynaklar)
5.Ortak kesişen alanlar

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 01.04.2021 (17:00 CET)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 15/04/2021 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 22/04/2021 (17:30 TSİ)

Çağrı hakkında detaylı bilgi, ulusal ve uluslararası başvuru koşulları için TÜBİTAK  ve  https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021  internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

Son Güncelleme: 04 Şubat 2021, Perşembe - 15:29
X
Secure Login

This login is SSL protected