MENU

ERA-MIN-2 ERA-NET Cofund Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

23 Kasım 2018, Cuma - 10:34

Paylaş

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir.

ERA-MIN-2 Projesi, 01 Aralık 2016 tarihinde başlamıştır. ERA-MIN-2, onyedi ülkeden yirmibir fonlayıcı kuruluşun katılımı ile oluşturulmuş bir konsorsiyumdur. Başvuru ve değerlendirme tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Tam öneriler (full-proposal) 20 Kasım 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 (17:00:00 CEST)’dır. 

Çağrı kapsamında ayrıntılı bilgiye ve yönlendirmelere TÜBİTAK internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Birimi

Son Güncelleme: 05 Şubat 2020, Çarşamba - 15:04

X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz