MENU

OMÜ, ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanlığını Devraldı
28 Aralık 2017, Perşembe - 14:26
Güncelleme: 22 Şubat 2018, Perşembe - 21:55
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

GİRESUN (İHA) - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) 2018 yılı dönem başkanlığı törenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne devredildi.

DOKAP Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve DOKAP Bölgesinde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi’nin rektör ve temsilcilerinin katıldığı törende dönem başkanlığı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne geçti.

DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği dönem başkanlığını yürüten Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, görevini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’e teslim etti.

Devir teslim öncesi konuşan DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, toplumların gelişiminde ve geleceğe hazırlanmasında üniversitelerin önemli rol oynadığını söyledi. DOKAP Başkanı Yüce “Toplumları dönüştürmede ve geleceğe hazırlamada lokomotif rol üstlenen, kalkınmanın itici gücü olan üniversitelerimizin gerçekleştireceği çalışmaların etkisi sadece üniversitelerimizin kurumsal gelişimine değil, Türkiye’nin kalkınma çabalarına da olumlu yönde etki edecektir. İşte bu nedenledir ki, idaremiz kurulduğu günden bu yana farklı alanlarda gerçekleştirdiği birçok çalışmada üniversitelerimizle iletişime geçmiş, istişarelerde bulunmuş ve birçok projeyi de birlikte hayata geçirmiştir. Bu bağlamda, 2014-2018 yılları arasını kapsayan DOKAP Eylem Planı’nın gerek hazırlık aşamasında gerekse  planın şu anda ki uygulama aşamasında üniversitelerimiz en büyük paydaşlarımız olmuşlardır. Söz konusu iş birliğini daha işlevsel ve somut bir mecraya taşımak amacıyla, DOKAP Bölgemizde bulunan 9 devlet, bir vakıf üniversitesi ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız arasında 15 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Protokol ile DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDOKAP) kurulmuş bulunmaktadır. Birlik ile DOKAP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari iş birlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla DOKAP Bölgesi’nde eğitim veren üniversitelerimiz ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ve koordinasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. ÜNİDOKAP üniversiteleri arasında her türlü akademik ve idari iş birliğinin tesisini ve DOKAP Bölgesi'nin kalkınmasına öncelik verecek şekilde faaliyet göstermesini hedefleyen birlik, bu çerçevede hazırlanan DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Protokolü ile Birliğe dâhil üniversitelerin rektörleri ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı'ndan oluşan bir üst kurul, birlik faaliyetleri ile birimlerin yönetimi ve koordinasyonundan dönem başkanına karşı sorumlu bir Genel Sekreter, birliğe dâhil tüm üniversite rektör yardımcıları, DOKAP idaresi temsilcisi ve DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri’nden oluşan bir Stratejik Planlama Kurulu ve iş birliği alanları kapsamında yapılacak görevler için oluşturulmuş çalışma grupları ile kalkınma odaklı faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliğimiz, Karadeniz Teknik Üniversitemizin Dönem Başkanlığı’nda etkili ve önemli birçok çalışmayı gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 28 Şubat 2017 tarihinde toplanan ilk üst kurul toplantımızda alınan kararlarla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmış, bu doğrultuda Stratejik Planlama Kurulumuzun koordinasyonunda birçok teknik toplantı ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir.” dedi.

“34 eylem kapsamında 115 adet proje üretilmiştir"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Dönem Başkanlığı döneminde üniversitelerle yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren DOKAP Başkanı Ekrem Yüce “DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin sağladığı iş birliklerinin önemli bir ayağını oluşturan, Çalışma ve Proje Gruplarının belirlenmesi konusunda, 15-16 Mayıs 2017 tarihinde, Trabzon'da Dönem Başkanlığını yürüten Karadeniz Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde, birliğe dahil olan diğer üniversitelerimizin ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın katılımıyla, 2 gün süreli “Bölge İçin Proje Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya giden süreçte DOKAP Eylem Planı baz alınmış, DOKAP Eylem Planı kapsamında Başkanlığımızın uhdesinde bulunan eylem adımları ile ilgili üniversitelerimize proje fikri çağrısında bulunulmuştur. Bu kapsamda üniversitelerimizin yoğun ilgi ve alakaları eşliğinde, DOKAP Eylem Planı’nda bulunan 34 eylem adımı kapsamında 115 adet proje teklifi DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliğine iletilmiştir. Bu doğrultuda Stratejik Planlama Kurulu, gelen proje tekliflerini değerlendirerek 8 konu başlığında proje çalışma gruplarının oluşturulmasına karar vermiştir. Alınan karar gereği çalışma konularının tartışmaya açılması ve bu doğrultuda oluşacak çalışma gruplarının belirlenmesi amacıyla 'Bölge İçin Proje Çalıştayı' gerçekleştirilmiştir. Çalıştay neticesinde 8 konu başlığında 13 adet çalışma grubunun oluşturulmasına karar verilerek, her bir çalışma grubunun Başkan ve Üyeleri belirlenmiştir. Belirlenen 13 adet çalışma grubunun Başkanlığımızın koordinasyonunda hazırladıkları projeler, yine Başkanlığımız kanalıyla 2018 Yılı Yatırım Programına teklif edilmiştir. Böylelikle Birliğin kuruluş felsefesini oluşturan akademik altyapı ve birikimin, kalkınma politikaları ve çabalarına yansıması hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılmıştır. Bununla birlikte söz konusu süreç kapsamında, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesine hepsi birbirinden değerli 115 adet proje çalışmasının katılması sağlanmıştır. Böylelikle ilerleyen dönmeler için, bölgemiz adına önem arz eden birçok konuda, akademik tabanlı proje havuzu oluşturulmuştur. Bu durum DOKAP Üniversiteler Birliğinin, temel hedefi olan akademik birikimin kalkınma çalışmalarına katılması konusunda güzel bir örnek teşkil etmektedir.” diye konuştu.

“2018 yılında 9 proje uygulanması hedeflenmekte”

2018 yılı Yatırım Programına teklif edilen projeler hakkında da bilgi veren Yüce “2018 yılında 9 projenin uygulanması hedeflenmektedir. Bu projeler içerisinde DOKAP Bölgesinde Turizmde Nitelikli İş Gücü Kapasitesinin Belirlenmesi, Yeni Destinasyon ve Ortak Pazarlama Stratejisi Projesi, Tarım ve Kırsal Altyapı Alanında, DOKAP İllerindeki Çiftçi Örgütlerinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Gerekli Eğitim Programların Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi, Basınçlı Sulama Sistemlerinin Planlanması ve İşletilmesi Eğitimi Projesi, Sulama Sistemlerinin Yönetimi, İzlenmesi ve Performans Değerlendirilmesinde Uydu Sistemleri ve İnsansız Hava Araçlarının Kullanılması Projesi, DOKAP İllerinde Lisanslı Depoculuk Sisteminin Yapısal Analizi ve Fındık Üretim Faaliyetinin Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti, Geliştirilme Olanakları Projesi, Tıbbi Aromatik Bitkilerden Bitkisel Tıbbi Ürün Formülasyonları Geliştirilmesi Projesi, Enerji Alanında, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması Projesi, Kültür Alanında, DOKAP Bölgesinde Okuma Alışkanlığının Artırılması projelerinin 2018 yılı içerisinde uygulanması hedeflenmektedir.” ifadelerini kullandı.

X
Secure Login

This login is SSL protected