MENU

V. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Online

12 Mayıs 2022, Perşembe - 10:00 - 13 Mayıs 2022, Cuma - 17:00
A+ A-
10 Mayıs 2022

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında 12-13 Mayıs 2022 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün ev sahipliği ve OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile “V. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu” gerçekleşecektir. Sempozyumda, COVID 19 pandemi dönemi öncelikli olmak üzere hemşireliğe yatırım yapma ve bir yatırım olarak hemşirelik haklarının korunması uzman akademisyenler ve hemşireler tarafından tartışılacaktır. Farklı kurumlardan davet edilen 17 konuşmacının yer aldığı programda  “Hemşirelik İnovasyon ve İnovatif Ürün Geliştirme” ve  “Nezaket ve Dürüstlük Anahtarı Atölyesi” başlıklı kurs programları yer alacaktır.

Gerçekleşecek etkinlikte dört panel ve üç konferansın yanı sıra akademik çalışmaların sunulacağı sözel bildiri oturumu ve hemşirelik öğrencilerinin pandemi döneminde geliştirdikleri materyalleri yarışması da yer alacaktır. Sempozyumun birinci günü olan 12 Mayıs Perşembe günü, açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN’ın “Neden hemşireliğe yatırım yapılmalı?: Bakımın bireylere, topluma ve ekonomiye katkısı” konulu açılış konferansı ile başlayacak olan sabah oturumu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanı Gülsen TOPAKTAŞ ve THD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ’ın yer aldığı “Hemşirelik: Yatırımlar, Haklar ve Sonuçlar” başlıklı panel ile devam edecektir. Programın ikinci oturumu Dr. Öğr. Üyesi Rüveyde AYDIN’ın “Hemşireliğe yatırım yapın: Küresel sağlığı güvence altına almak için haklara saygı gösterin” konulu ICN teması sunumu başlayacak. İkinci oturum, Dr. Glenn VALDEZ, Doç. Dr. İlkay BOZ ve Hem. Semra MERT HAYDARİ’nin yer aldığı Mesleki Bir Yatırım Olarak Özgürleştirici Bilme ve Hak Arama Davranışı” başlıklı panel ile devam edecek ve sözel bildiri oturumu ile sonlanacaktır.

Sempozyumun 13 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek ikinci günü Prof. Dr. Ülkü BAYKAL’in sunacağı “Pandemi döneminde sağlıkta eşitsizlik ve hemşirelik” konferansı ile başlayacak “Hemşireliğin Geleceği: “Burada” olmak ya da olmamak” ve “Pandemide Hemşirelik Eğitimi”  panelleri ile devam edecektir. Sempozyum bildiri ve öğrenci materyal yarışması sobnuçlarının açıklanması ile son bulacaktır. Sempozyum programına ilişkin detaylı bilgiye http://hemguclendirmesem2022.omu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Ağırlamaktan mutluluk duyacağımız tüm akademisyen, klinisyen hemşirelerimizi, halkımızı ve öğrencilerimizi 2022 yılı Hemşirelik Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz “V. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu” na katılmaya içtenlikle davet ediyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

AddThis Sharing Buttons
Diğer Etkinlikler
X
Secure Login

This login is SSL protected