MENU

CORES “Charter of Common Refugee Strategies
22 Nisan 2022, Cuma - 11:14
Güncelleme: 22 Nisan 2022, Cuma - 11:14
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yaptığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen CORES “Charter of Common Refugee Strategies” (2018-1-TR01-KA204- 059635) adlı projenin faaliyetleri tamamlanarak http://coresproject.net/ internet sitesinde açık erişime sunulmuştur. Yedi ortaklı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi, KU TU-Bulgaristan, AKETH-Yunanistan, EGInA-İtalya, REINTEGRA-Çek Cumhuriyeti, IFESCOOP-İspanya) proje kapsamında Avrupa Birliği düzeyinde, 11 farklı dilde ortak bir mülteci şartı oluşturulmuş ve birlik üyesi devletlerin vatandaşlık, barınma, sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal uyum gibi konularda mültecilere yönelik ortak politikalar geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Böylece başta mülteciler ve onlarla çalışan profesyoneller olmak üzere hükümetlerin, yerel yönetimlerin ve STK’ların yararlanabileceği çevrim içi bir öğrenme platformu oluşturulmuştur.

X
Secure Login

This login is SSL protected