MENU

KOBİMEN AKADEMİ Ücretsiz KOBİ Mentorluğu Eğitimleri İçin Son Fırsat

19 Nisan 2016, Salı - 15:06

Paylaş

2014 yılında TÜBİTAK desteği ile Egesys tarafından geliştirilen ve başarıyla tamamlanan Ar-Ge Mentor Ağı projesinden elde edilen deneyimlerden yola çıkarak hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından yetkilendirilmiş KOBİMEN AKADEMİ KOBİ mentorluğu eğitimleri çerçevesinde, 3 farklı sertifika programı bulunan"KOBİMEN Akademi" başvuruları devam etmektedir. Bu eğitim kapsamında;
   1. İleri Mühendislik ile Tasarım Mentorluğu Sertifika Programı,
   2. Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi Mentorluğu Sertifika Programı,
   3. Ufuk 2020 Mentorluğu Sertifika Programı bulunmaktadır.
   Eğitimi tamamlayan adaylar Ulusal Mentor Platformunda yer almaya hak kazanacaklardır.
   KOBİMEN Akademi eğitim programları ücretsizdir. Eğitim programların süresi 32 saat uzaktan eğitim, 8 saat sınıf içi eğitim ve 20 saat uygulamalı eğitim olmak üzere toplam 60 saattir. 32 saat uzaktan eğitimi tamamlayan adaylar 1 günlük sınıf içi eğitime davet edileceklerdir. Sınıf içi eğitimler İzmir’de, uygulamalı eğitimler ise her mentor adayının bulunduğu şehirde faaliyet gösteren bir KOBİ’de gerçekleşecektir.
   1 ve 2 nolu sertifika programına başvuracak adayların eğitim almak istedikleri alanda güçlü bir birikime ve sanayide yöneticilik, girişimcilik ya da mentorluk alanlarında da belirlenen asgari deneyim sürelerine sahip olmaları beklenmektedir. Mentor adayları için istenen asgari deneyim süreleri;
   - Sanayide yöneticilik deneyimi olan adaylar için 10 yıl,
   - Girişimcilik deneyimi olanlar için 10 yıl,
   - Mentorluk deneyimi olanlar için 10 yıl,
   - Hem girişimcilik hem mentorluk deneyimi olanlar için 5 yıl
olarak belirlenmiştir.
   Ayrıca, Ufuk 2020 mentorluğu eğitimlerine başvuracak adayların AB Çerçeve Programlarında deneyim sahibi olmaları beklenmektedir.
Programa başvuran ve kriterleri yerine getiren adaylar TÜBİTAK onayına sunulmaktadır. TÜBİTAK tarafından onaylanan adaylar eğitim programına kabul edilmektedirler.
Daha fazla bilgi için http://goo.gl/Q7qnYM adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

   Dış Kaynaklı Proje Birimi
   PROJE YÖNETİM OFİSİ
   pyo@omu.edu.tr
   Dahili:7017

Son Güncelleme: 19 Nisan 2016, Salı - 15:07

X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz