MENU

İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı Çağrı Teklifi

19 Nisan 2016, Salı - 15:04

Paylaş

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri olarak “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” sürecinde, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedildiği görülmektedir. Bu doğrultuda Avrupa Birliği tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan, ulusal koordinatörlüğünü KOSGEB ve COSME'nin yaptığı program, “İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı” oluşturmayı ve fonlamayı hedeflemektedir. Bütçesi 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenen COSME programı için ana eylemler;

    - KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,
    - Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
    - Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
    - Girişimciliğin teşvik edilmesidir.

    Son Başvuru Tarihi 31.05.2016 Brüksel saati ile 17:00 olan programın detaylarına http://goo.gl/6FOqeB adresinden ulaşabilirsiniz.


    Dış Kaynaklı Proje Birimi
    PROJE YÖNETİM OFİSİ
    pyo@omu.edu.tr
    Dahili:7017

Son Güncelleme: 19 Nisan 2016, Salı - 15:04

X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz