MENU

Yönetici Hemşireler Deneyimlerini Paylaştı
20 Nisan 2021, Salı - 10:47
A+ A-
Dinlemek için tıklayınızDinle
Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen ‘‘Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu: Deneyim Paylaşımları” konulu sempozyum, internet üzerinden gerçekleştirildi.

Başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Taşkıran Eskici’nin yaptığı sempozyumun düzenleme kurulunda ise Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünaldı Baydın ile Dr.Araş.Gör. Gamze Tunçer Ünver yer aldı.

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda; farklı hastanelerin alanında deneyimli yönetici hemşireleriyle, geleceğin yönetici adayı olan Hemşirelik Bölümü öğrencileri, klinik alandaki aktif hemşireler ve Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin buluşturulması amaçlandı. 

Sempozyumda yönetici hemşireler; yönetici hemşire olma yolunda yaşadıkları mesleki tecrübeler, hemşirelik hizmetleri yönetimi kapsamında yürütülen uygulamalar ve hemşirelik öğrencilerinin eğitim, araştırma hastanesi gibi farklı alanlarda hizmet veren hastanelerde işe başladıklarında karşılaşacakları süreç hakkında sunumlar yaptı.

“Hemşirelik yönetimi Covid-19 salgınında daha da önem kazandı”

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci’nın açılış konuşmasını yaptığı sempozyumda Dekan Prof. Dr. Murat Terzi, hemşirelik eğitimi boyunca deneyimin aktarılmasının öneminden ve sahada teorik ve pratik anlamda donanımlı, öz güveni yüksek hemşireler yetiştirmenin sağlık hizmetleri için çok değerli bir unsur olduğunun altını çizdi. Ardından Prof. Dr. İlknur Aydın Avci ise hemşirelikte yönetimin, özellikle Covid-19 salgınında daha da önemli olduğunu ve bu süreçte deneyimleri olan yönetici hemşirelerin geleceğin yönetici adayları ile buluşturulmasının alana katkı sağlayacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şule Aksoy “Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda hemşirelikte bütüncül bakış açısının önemini belirterek yönetim süreçlerinin öncelikle bakımın yönetimi ile başladığına dikkat çekti. Ardından öğrencilerle soru-cevap yaparak konuşmasını bitirdi.

Sempozyumun devamında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhemşiresi Sevgi Danacı “Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi: Üniversite Hastanesi Örneği” sunumunu gerçekleştirdi. Yönetici hemşirelerin ve adaylarının güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması gerektiğini vurgulayan Sevgi Danacı, bunun kendini geliştirmenin en temel unsuru olduğunu söyledi. Ardından Sevgi Danacı, soru-cevap kısmında öğrencilerin sorularını yanıtladı. 

İstinye Üniversitesi Sağlık Kurumları İşbirliği Koordinatörü Emel Gümüş ise “Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi: Özel Hastane Örneği” konulu sunumunda son dönemlerde analitik düşünme ve yenilikçilik, teknoloji tasarımı ve kullanımı, aktif öğrenme ve yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif almanın yönetim süreçlerindeki önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Hemşirelik yönetimi sürecinden örnekler veren Emel Gümüş, öğrencilerin merak ettiği konulara açıklık getirdi.

Sempozyumda son olarak Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Vildan Keskin “Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi: Şehir Hastanesi Örneği” konulu bir sunum yaptı. Vildan Keskin, Türkiye’de sayıları gittikçe artan ve yeni mezun hemşirelerin karşısına yeni bir tercih olarak çıkan şehir hastanelerinin kuruluş aşamasından bugüne kadar sağlık bakım hizmetleri alanındaki yönetim sürecini ve bu süreçte yaşanan zorlukları ve deneyimlerini aktardı. Ardından öğrencilerle soru-cevap kısmında etkileşimde bulunarak konuşmasını bitirdi.

Sempozyum, 140 kişinin katılımı ile başarılı bir şekilde tamamlandı.

Son Güncelleme: 20 Nisan 2021, Salı - 15:35
X
Secure Login

This login is SSL protected