MENU

Yeni Kurulan Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğünün Yol Haritası Belirlendi

08 Nisan 2021, Perşembe - 08:46

Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yeni kurulan Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğünün organizasyon yapısının teşekkülü ve eylem planını görüşmek üzere çevrim içi (on-line) bir toplantı gerçekleştirildi.

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Doç. Dr. Kemal Özkurt, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ethem Olukcuoğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü Süreli Yayınlar Sorumlusu Doç. Dr. Okay Pekşen, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü Basılı Yayınlar Sorumlusu Doç. Dr. Cafer Özdemir, Rektörlük Basın Danışmanı ve Samsun Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Halil İbrahim Zengin, İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi ve OMÜ Bülten Editörü Halil İbrahim Doğramacı ile Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü birim elemanı Yeter Demir katıldı.

Yeni Kurulan koordinatörlüğün organizasyon şemasının oluşturulduğu toplantıda, OMÜ'nün akademik dergilerine yayın hayatında katkı sağlayacak girişimlerin neler olacağı üzerinde duruldu. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda gelinen noktanın detaylı analizinin yapıldığı, yeterliklerin, ihtiyaçların ve atılacak adımların konuşulduğu toplantı sonrası Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Doç. Dr. Kemal Özkurt, toplantıya on-line ev sahipliği yaptıkları için UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız’a ve değerli katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti. Özkurt, çıkarılan yol haritasının; OMÜ akademik dergilerine her bir dergi özelinde bulundukları aşamadan bir üst basamağa erişme noktasında katkı sağlayacağına duyduğu inancı belirterek koordinatörlüğün kuruluş talimatını veren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a teşekkür etti.

Toplantı, verilen kararların tutanağa geçirilmesi ve işleyiş bağlamında öneri ve temennilerin alınması ile sona erdi.

Son Güncelleme: 09 Nisan 2021, Cuma - 10:51

Etiket(ler): 
X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz