MENU

Veteriner Fakültesinin Biyogüvenlik ve Biyoemniyet Eğitimi Başladı

13 Nisan 2021, Salı - 10:44

HABER: Veteriner Fakültesi

Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinin akademik personel için düzenlediği  “Biyogüvenlik ve Biyoemniyet Eğitimi” yeniden başladı. Pandemi öncesi yüz yüze gruplar halinde yapılan eğitim programı, Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özan’ın eğitmenliğinde internet üzerinden devam ediyor.

Farklı anabilim dallarından öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve doktora öğrencilerinin katıldığı eğitimin ilk bölümünde, biyorisk yöntemine genel bir giriş yapmak amacıyla biyogüvenlik ve biyoemniyet gibi ifadelerin tanımları yapılırken kesiştikleri ve ayrıldıkları konular üzerinde duruldu. Biyogüvenlik riskleri ve biyoemniyet risklerinin neler olabileceği ve ne tarz önleyici faaliyetlerin uygulanabileceğinin tartışıldığı eğitimde, biyorisk yönetiminin temel bileşeni olan DAP modeli ile CWA 15793 ve ISO 35001 gibi standartlar hakkında bilgi verildi.

Eğitimin devamında ise tanımlanan risklerin kabul edilebilirlik durumlarının nasıl analiz edildiği ve bu durumların kurum davranışları ile kurumun yatırım faaliyetleri üzerine olan etkileri üzerinde durulacak. Ayrıca kabul edilebilir olarak görülmeyen bir biyorisk için yapılacak azaltma faaliyetlerinin neler olabileceği, kontroller hiyerarşisinin neyi ifade ettiği ile biyorisk azaltma yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları hakkında ayrıntılı bir sunum yapılacak. Eğitim; iyi laboratuvar çalışma uygulamalarıyla neyin amaçlandığı, çalışanların kurallara uymasının teşvik veya ceza ile nasıl sağlanabileceği ile bu uygulamaların laboratuvar personeli, kurum, çevre ve toplum üzerindeki etkileri örnekler üzerinden tartışılarak devam edecek.

Eğitim; kişisel koruyucu ekipmanların kullanım şekilleri ve amaçları ile dekontaminasyon ve biyolojik atık yönetimi hakkında yapılacak bilgi paylaşımıyla sona erecek.

Son Güncelleme: 13 Nisan 2021, Salı - 10:44

Etiket(ler): 
X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz