MENU

Van Gölü Havzası Balıklarının Otolit Şekil Analizi Projesi’ne TÜBİTAK’tan Destek…
21 Mart 2024, Perşembe - 13:17
Güncelleme: 21 Mart 2024, Perşembe - 13:17
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Semra Saygın’ın ‘Van Gölü Havzası Balıklarının Otolit Şeklinin Elektron Mikroskobu ve Şekil Analizleri ile Tanımlanması’ başlıklı proje önerisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer görüldü.

Dr. Semra Saygın'ın yürütücü olarak TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında sunduğu projede Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Savaş Yılmaz, Doç. Dr. Melek Özpiçak ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı araştırmacı olarak yer almaktadır.

Projede, Van Gölü Havzası’ndaki balıkların stokları arasında otolit morfometrisi bakımından farklılık ve benzerliklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu farklılık ve benzerliklerin sadece habitatlar arasında değil, havzada bulunan tüm balık türleri arasında cins ve familya düzeyinde karşılaştırılması hedeflenmektedir.

Van Gölü Havzası’nda 5 tür havzaya endemiktir. Bu nedenle, stok yönetimi ve sürdürülebilirlik için gelecek çalışmalara veri sağlayacak otolit şekil analizlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Havzada yayılış gösteren inci kefali, Dünya’da sadece Van Gölü’nde bulunmaktadır ve hem yöre halkı hem de ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirilecek bu proje ile inci kefali ve havzadaki diğer balık türlerinin stoklarının otolit şekil analizleri ile açıklanması öngörülmektedir.

X
Secure Login

This login is SSL protected