MENU

TÜBİTAK Destekli Proje Yazma Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

31 Ocak 2020, Cuma - 15:07

Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “SOBAG Projeleri İçin Teorik ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi Kursu” başarıyla sona erdi.

2019/2 yılı TÜBİTAK 2237-B Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Projeleri için Teorik ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi Kursu, OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yaman yürütücülüğünde organize edildi.

24 – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında Samsun Konaks Otel’de gerçekleştirilen kursta, projenin amacına uygun olarak eğitim bilimlerinin farklı alanlarında yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile kamu veya özel herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip katılımcılara TÜBİTAK SOBAG Projeleri Yazma Eğitimi başarılı bir şekilde verildi.

19 üniversiteden 24 katılımcı eğitim aldı

24 Ocak Cuma günü başlayan proje, 26 Ocak 2020 Pazar günü öğrencilere katılım belgeleri verildikten sonra tamamlandı. 5 farklı üniversiteye mensup 5 öğretim üyesinin eğitim verdiği ve 19 üniversiteden 24 katılımcının eğitim aldığı projede geniş bir yelpazeye yayılan konulara odaklanıldı.

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Süleyman Yaman’ın açılış konuşmasının ardından Dr. Belgin Bal İncebacak’ın öncülüğündeki tanışma etkinliği kapsamında katılımcılarla yaratıcı drama etkinlikleri yapıldı. Etkinliklerde katılımcıların kendilerini tanıtmaları yanında diğer kişileri de tanımaları amaçlanırken, ayrıca drama etkinliği ile katılımcıların proje süresince birlikte çalışacakları gruplar oluşturuldu. Sonrasında kursiyerler, bir araya gelerek proje fikirlerini oluşturmaları için grup çalışmasına yer verdiler.

Kursta, İstanbul Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sirel Karakaş, proje kavramına genel bakış, ölçme araçları, amaç, hedef, özgün değer ve etki konusu hakkında bilgi verirken, eğitimine projelerde yöntem konusu ile devam etti.

TÜBİTAK araştırma geliştirme (AR-GE) projelerine ilişkin detaylar aktaran Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Sözbilir de bir projenin AR-GE olabilmesi için Frascati Kılavuzu’nun incelenmesi gerektiğine vurgu yaparken, bir diğer eğitmen Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel, proje yazımında dikkat edilmesi gerekenler konusunda katılımcıları aydınlattı.

Projenin ikinci günkü eğitimlerinde ise Prof. Dr. Süleyman Yaman, genel olarak SOBAG projeleri ve başvuruda neler yapılmasına dair bilgilendirme sunumuna yer verirken, Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel tarafından projelerde B planı, risk planları, proje yönetimi, iş zaman çizelgesi hakkında bilgiler verildi.

Öğleden sonra başlayan eğitimlerde Prof. Dr. Mustafa Sözbilir projeler için alan taraması ile ilgili detaylı bilgiler aktarırken, Prof. Dr. Bülent Güven de sunumunda projeler için problem çözme, proje konusu seçme konularını ele aldı. Eğitimlerin ardından katılımcılar, kendi alanlarında var olan bir problem durumuna çözüm önerisi getirecek bir fikrin projelendirilmesi ile ilgili gruplar hâlinde çalışmalarda bulundu.

Kursun son günü sabah oturumunda katılımcılar, eğitmenlerin fikir ve önerileri rehberliğinde kursun ilk gününden itibaren üzerinde çalıştıkları projelere son şeklini vermek için yine gruplara ayrılarak çalışmalarını gerçekleştirdi.

Öğleden sonraki oturum ise Prof. Dr. Mustafa Sözbilir moderatörlüğünde panelistler Prof. Dr. Bülent Güven, Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel ve Prof. Dr. Süleyman Yaman’ın katılımıyla panel yöntemi ile projelerin değerlendirilmesine ayrıldı. Bu süreçte katılımcılar, projede eğitmenler tarafından verilen bilgileri kullanarak grup olarak hazırladıkları projeleri panelistlerle paylaştı. Her gruptan bir sözcü, yaptığı sunumla özgün değer, yöntem, yaygın etki gibi boyutlar açısından yaklaşık 10 dakika süresince hem panelistlere hem de diğer katılımcılara hitap etti.

Panelistler, sunumlardan sonra projenin sunulan özelliklerine ilişkin değerlendirmelerini dile getirirken, diğer grupların üyeleri de projelere ilişkin fikir ve önerileriyle sürece katkıda bulundular. Tüm gruplarının sunumlarının ardından kurs süreci tamamlandı.

Prof. Dr. Süleyman Yaman’ın proje değerlendirme konuşmasıyla devam eden eğitimde daha sonra katılımcılardan projeyi, tüm boyutlarıyla değerlendirmeleri talep edildi. Verimli geçen "SOBAG Projeleri İçin Teorik ve Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi Kursu”nun nihayetinde kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler

Web sayfası http://sabaproje.omu.edu.tr/2237-b/

Soru ve cevaplar için projeyazmaegitimi@gmail.com
  
Proje zamanı: 24 – 26 Ocak 2020

Proje uygulama yeri: Konaks Otel

Proje ana destekçisi: TÜBİTAK

Son Güncelleme: 03 Şubat 2020, Pazartesi - 10:35

X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz