MENU

Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Çevre Eğitim Programı Başarıyla Tamamlandı
01 Kasım 2023, Çarşamba - 10:31
Güncelleme: 01 Kasım 2023, Çarşamba - 10:31
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) tarafından desteklenen ve 23 Nisan Ortaokulu iş birliği ile yürütülen “Üniversite Öğrencileri Katılımıyla Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Çevre Eğitim Programının Çocukların Çevresel Duyarlılıklarına Etkisi” başlıklı proje tamamlandı.

Koordinatörlüğünü Arş. Gör. Dr. Hatice Uzşen’in yürüttüğü projeye Öğr. Gör. Dr. Merve Koyun, Öğr. Gör. Dr. Cansev Bal, Dr. Öğr. Üye. Özge İşeri, Dr. Öğr. Üye. Özge Öz Yıldırım, Arş. Gör. Dr. Dilek Çelik Eren araştırmacı olarak katkı sundu.

Projeyle Hemşirelik bölümünde Toplumsal Duyarlılık dersi alan 4. sınıf öğrencileri tarafından 23 Nisan Ortaokulunda eğitim gören 5. sınıf öğrencilerine Çevre Eğitim Programı uygulandı. Çevre Eğitim Programı kapsamında üniversite öğrencileri, katılımcılara 2 hafta boyunca aktif öğrenme yöntemlerini kullanarak çevreye yönelik bilgi ve duygu, özenli davranış, enerji tasarrufu, geri dönüşüm ve koruma davranışları hakkında bilgi verdi.

Çevre Eğitim Programının 3. haftasında öğrencilerin çevreye yönelik tutumları oyunlar, yarışmalar ve önceden hazırlanmış rol-play etkinlikleri ile olumlu yönde geliştirildi.

Eğitimin son haftasında Samsun Avdan Enerji Dönüşüm ve Ticaret tarafından Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında oluşturulan Dönüşüm Müzesi ziyareti yapıldı. Ayrıca öğrencilere seviyelerine uygun çevre bilincini arttıracak, tutum ve davranışlarını geliştirecek Saklıköy’ün Kuşçusu (Kadir Öztopçu, Güneşışığı Kitaplığı) isimli kitaplar hediye edildi.

Proje sonunda üniversite öğrencilerinin çevresel duyarlılıklarının ve ortaokul öğrencilerinin çevre tutumlarının, Çevre Eğitim Programı öncesi orta düzeyde olduğu eğitim sonrası ise yüksek düzeyde olduğu belirlendi.

Proje doğrultusunda çevre sorunları hakkında gerekli duyarlılık ve farkındalık düzeyine ulaşan, çevre bilinci kazanmış, duyarlılığı yüksek, çevre eğitimi ile çevre sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik çözüm yolları üretebilen, çevreyle ilgili gerekli bilgi ve becerilere bağlı uygun davranış ve tutumları sergileyen çocuklar yetişmesi sağlanmaya çalışıldı.

X
Secure Login

This login is SSL protected