MENU

OMÜ’nün 2021 Yılı Karbon Ayak İzi Raporu Hazır
09 Temmuz 2022, Cumartesi - 21:47
Güncelleme: 09 Temmuz 2022, Cumartesi - 22:01
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak ve enerji başta olmak üzere kaynakların verimli kullanıldığı, israfın azaltıldığı, atıkların geri kazanıldığı ve karbon ayak izinin düşük olduğu bir yapıya dönüşümü hedefleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ),  “2021 Yılı Karbon Ayak İzi Raporu” hazırladı.

Hazırlanan “2021 Yılı Karbon Ayak İzi Raporu”nun detayları, Rektörlük bünyesindeki Yönetim Toplantı Odası’ndaki toplantıda Mühendislik Fakültesinden Dr. Hülya Aykaç Özen tarafından açıklandı.

Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren ve Prof. Dr. Sevim Alışır ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep katıldı.

Söz konusu raporda; kaynak tüketimi ve emisyonlarının belirlenmesi, bu emisyonların azaltım stratejilerinin geliştirilmesi ve kurum içi farkındalığın arttırılması amaçlandı.

Özellikle insan nüfusunun fazla olduğu üniversite gibi kurumlarda atmosfere salınan sera gazı emisyonlarının olumsuz etkisinin kaçınılmaz olduğunun vurgulandığı raporda, OMÜ’deki karbon ayak izinin hesaplanması ve sonuçların değerlendirilmesinin, yerleşkenin karbon ayak izini azaltacak önlemlerin belirlenebilmesi açısından büyük önem taşıdığı dile getirildi.

Hesaplamalar ISO standardı ışığında yapıldı

Raporda öncelikle OMÜ’ye ait veya OMÜ’nün faaliyetleri ile ilişkili sera gazı emisyonlarının hesaplanabilmesi için sera gazı envanter kapsamları belirlenerek envantere; yerleşkenin doğalgaz, elektrik ve su tüketimi, yerleşkede oluşan atık miktarı ile tüm ulaşım araçlarının faaliyetlerinden kaynaklı yakıt tüketimleri dâhil edildi. Ardından OMÜ’nün, sera gazı emisyonuna neden olan faaliyetleri belirlendikten sonra ISO 14064-1 standardına göre doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonları hesaplanarak Üniversitesinin karbon ayak izi çıkarıldı.

Kurupelit Yerleşkesi’nde en büyük sera gazı salınımına 1. sınıf araçlar sebep oluyor

Rapordaki verilere göre merkez Kurupelit Yerleşkesi’nin oluşturduğu toplam sera gazı emisyonları içerisinde en büyük sera gazı salınımına, yerleşkeye giriş-çıkış yapan 1. sınıf araçların sebep olduğu tespit edilirken ikinci en büyük emisyon kaynağının ise elektrik tüketiminden dolayı meydana geldiği görüldü.

OMÜ’de bu amaçla 2022 yılı ve daha sonrası için dünyanın en önemli sorunlarının başında gelen insan kaynaklı iklim değişikliğinin ana sebeplerinden biri konumundaki karbon salınımını azaltmaya yönelik eylem planı hazırlanılması ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar başlatıldı.

X
Secure Login

This login is SSL protected