MENU

OMÜ'de Yeşil Üniversite Öğrenci Çalıştayı Tamamlandı
28 Aralık 2023, Perşembe - 12:25
Güncelleme: 28 Aralık 2023, Perşembe - 12:25
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre Topluluğu ve Çevre Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde 21-22 Aralık 2023 tarihlerinde “Yeşil Üniversite Öğrenci Çalıştayı” OMÜ Kadın Girişimcilik Topluluğu ve Sosyoloji Topluluğu katılımı ile düzenlendi.

Yapılan alıştaya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Akbal, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Kuleyin, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, ÇEVSAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Aykaç Özen, Çevre Topluluğu Başkanı Yusuf Dursun Durmuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, akademik personel, öğrenciler, öğrenci toplulukları ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı.

Çalıştayda; İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, Marmara Üniversitesi Sürdürülebilir Üniversite ve ÇSY Birimi Danışmanı Prof. Dr. Esra Yüksel Acı, OMÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Doç.Dr. Sedef Şendoğdu ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın konuşmacı olarak yer aldı.

Sürdürülebilirlik, her açıdan ele alındı

Çalıştayın açılış konuşmalarını yapan Çevre Topluluğu Başkanı ve Çalıştay Düzenleme komisyonu üyesi Yusuf Dursun Durmuş, konuşmasında yeşil üniversite sürecinde öğrenci ve topluluklarının katılımcı rol oynaması konusunda önemine değindi.

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Akbal, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi İklim Eylem Planı Çalışmaları” konulu konuşması ile üniversitemizin İklim Değişikliği eylem planının hazırlama süreci, kısa, orta ve uzun vadede gerçekleşmesi planlanan hedefleri ve eylem planlarının gerçekleşme durumu ile ilgili bilgi verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, "Kampüste GreenMetric Çalışmaları" konulu sunumu ile üniversitemizin Dünya ve Türkiye genelinde greenmetric sıralamasında yıllara göre başarısı ve yeşil kampüs olma yolundaki gerçekleştirilen çalışmalar ve hedeflenen projelerden bahsetti.

Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, "Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitelerin Rolü” konulu sunumunda toplumda öncü kurumlar olmaları beklenen üniversitelerin, sürdürülebilir kalkınmanın benimsenmesinde ve uygulanmasında aktif rol oynaması gerektiği ve yeni üretim modelleri ve yeni davranışlar geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Prof. Dr. Esra Yüksel Acı, “Sürdürülebilirlik Ekosistemi Perspektifinden Üniversiteler” konulu sunumunda üniversitelerde yeşil, dayanıklı ve kapsayıcı gelişme anlayışı ile sürdürülebilirliğin yürütülmesi gerekliliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemi, insana hizmet eden ekonomi sistemi ve yeni nesil teknolojilerle dijital çağa uyumlu sürdürülebilir bir sistemden bahsetti.

Doç. Dr. Sedef Şendoğdu, “Sürdürülebilir Kampüslerde Yerleşim ve Planlama” konulu sunumu ile kampüs içerisinde çevreye duyarlı, iklim değişikliğine dirençli yeşil yapıların önemi ve planlama sürecinin sürdürülebilir üniversite içerisinde gerekliliklerine değindi.

Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın ise, “Sürdürülebilir Kampüslerde Ulaşım” konulu sunumunda kampüs içerisindeki ulaşım araçlarının fosil yakıtlı araçlar yerine elektrik ile çalışan yapay zekâ destekli teknolojiler ile geliştirilmesi konusundaki proje ve çalışmalarını anlattı.


Yaklaşık 250 kişinin katılım gösterdiği çalıştay, Sürdürülebilir Atık Yönetimi, Sürdürülebilir Ulaşım, Sürdürülebilir Su Yönetimi, Yenilenebilir Enerji ve Yeşil Yapılar, İklim Farkındalığı, Bilinçlendirme ve Karbon Ayak İzi olmak üzere 5 farklı oturumda gerçekleşti. Çalıştayın son gününde, elde edilen çıktılar katılımcılarla paylaşılarak, çalıştay genel değerlendirmesinin yapılmasının ardından son buldu.

X
Secure Login

This login is SSL protected