MENU

OMÜ’de Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Devreye Alınıyor
05 Mayıs 2023, Cuma - 21:19
Güncelleme: 05 Mayıs 2023, Cuma - 23:55
A+ A-

2011 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesince (İKÇÜ) geliştirilen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS), Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) de kullanıma sunulacak.

OMÜ ile İKÇÜ arasında imzalanan protokol gereğince uygulamaya konan ÜBYS’nin altyapı çalışmaları kapsamında sistem bünyesindeki modüllerin kullanımı için OMÜ’de eğitimlere başlandı. 

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde tüm personele yönelik düzenlenen eğitim dizisinin ilk ayağında, sistem yöneticileri Hüseyin Erişgin, Gökhan Göçmez ve Baran Salkılıç; planlanan takvim doğrultusunda kullanıma açılması gereken ilk modül konumundaki Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) hakkında bilgiler paylaştı.

Personelin sistemi daha iyi tanıması ve daha verimli kullanması amaçlanıyor

Sistem yöneticilerinin görsellerle zenginleştirdikleri eğitimde, personelin ÜBYS kapsamındaki EBYS’yi daha iyi tanıması ve daha verimli kullanabilmesi için teknik detaylar aktarıldı.

Sunumlarının ardından eğitim; sistem yöneticilerinin, katılımcı personelin merak ettiği ve zorlandığı hususlara dair soruları cevaplamasıyla etkileşimli olarak devam etti.

OMÜ’de devam edecek eğitimler sonunda ÜBYS modüllerinden biri olan EBYS aktif olarak kullanılacak ve zamanla diğer modüller de hayata geçecek.

ÜBYS’ye dair

36 farklı entegre modülü barındıran ve tek bir veri tabanı altında işleyen bütünleşik bir yazılım özelliğine sahip ÜBYS’de bilgi sistemleri arasında iletişim kurulabiliyor. ÜBYS’de kullanıcılar bir programa bilgi girişi yaptıklarında, söz konusu bilgi diğer programlarda da görünür hâle gelecek.

Üniversite bütçesine ciddi bir mali tasarruf sağlayacak ÜBYS, aynı zamanda kullanıcılar için pratik işlem, veri güvenliği ve zaman yönetimi gibi hususlarda önemli avantajlara sahip.

Yerli ve millî bir yazılım özelliğine sahip

Kamuda tasarruf ilkesi doğrultusunda geliştirilen ve aynı zamanda yerli ve millî bir yazılım özelliğine sahip ÜBYS, birçok kurumun ihtiyacına cevap verebilecek bir formatta tasarlandı.

ÜBYS; Türkiye’de yükseköğretimin tek bir veri tabanı üzerinden sürdürülmesini ve büyük verilerin ortak bir biçimde analitiğinin ortaya konulmasını hedefliyor. Akademik performans sisteminden yayın paylaşımına, öğrenci eğitiminde etkililikten mekân kullanımına, kaynakların planlanmasından kullanılmasına kadar her adım ÜBYS üzerinden yürütülebilecek.

X
Secure Login

This login is SSL protected