MENU

OMÜ’de Küresel İklim Krizinde Çevre Gönüllüsü Olmanın Önemine Dikkat Çekildi
05 Nisan 2024, Cuma - 16:09
Güncelleme: 05 Nisan 2024, Cuma - 16:10
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM), Çevre Mühendisliği Bölümü ve Çevre Topluluğu tarafından ‘Çevre Gönüllüğü’ konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, Dekan Yardımcısı Çetin Kurnaz, Prof. Dr. İsmail Gümrükçüoğlu, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Akbal, ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Gönüllülük, kişinin çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmaktır”

Etkinliğe davetli konuşmacı olarak katılan TEMA Vakfı Samsun İl Temsilcisi Leman Gürses Özay, gönüllülük kavramını bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi veya yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak olduğunu söyledi. Özer, toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu bünyesindeki etkinliklere destek olması şeklinde tanımlayarak gönüllülerin; bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahip olabileceği gibi, bu nitelikleri taşımadığı halde toplum için bir şey yapmak isteyen bireyler de olabileceğine dikkat çekti.

“Her yıl 642 milyon ton toprağımızın erozyona uğruyor”

TEMA Temsilcisi Özay, ayrıca varoluş nedeni, hepimizin yuvası, gıdamızın yüzde 95’inin doğrudan ya da dolaylı kaynağı, habitatlarımızın dayanıklılık kaynağı olan toprağa sahip çıkmak ve onu korumak olan TEMA Vakfı ve çalışmaları konusunda bilgiler verdi. Özay, okyanuslardan sonraki en büyük karbon yutağı olarak toprağın, iklim krizi ile mücadelenin de önemli bir aktörü olduğunu ve toprağımız varsa ormanımızın, tarımımızın, meralarımızın ve hayvancılığımızın var olabileceğini belirtti. Özay, toprağın 1 santimetresinin oluşması için 500 yıl gerekirken her yıl 642 milyon ton toprağımızın erozyona uğradığını vurgulayarak yaşama ve dolayısıyla herkesi toprağa sahip çıkmaya davet etti.

Neden Çevre Gönüllüsü Olmalıyız?

TEMA Vakfı Samsun İl Temsilcisi Leman Gürses Özay, “Neden çevre gönüllüsü olmalıyız?” sorusuna aşağıdaki şekilde cevap vererek konuşmasını tamamladı.

“İçinde yaşadığımız dünyaya ve topluma katkıda bulunabilmek; sahip olduğumuz becerileri geliştirme imkânı bulup, kişisel gelişimimize katkı sağlamak; her şeyin bir karşılıkla ölçüldüğü dünyamızda, karşılık beklemeden faydalı olunabileceğini göstermek ve deneyimlemek; topluma örnek ve faydalı bireyler olmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirmek; ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek; toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ile insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak; kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak; tarım alanlarını, çayır ve meraları korumak, geliştirmek ve bu alanların amacı dışında kullanılmasını önlemek; doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek ve bu çalışmalara destek vermek”

Etkinlik; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. İsmail Gümrükçüoğlu, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Akbal, ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, Çevre Topluluğu Başkanı Yusuf Dursun Durmuş ve Genç TEMA Üniversite Topluluğu Başkanı Kürşat Furkan Ağırca’nın “Çevre Gönüllüğü” üzerine konuşmaları ile son buldu.

X
Secure Login

This login is SSL protected