MENU

OMÜ’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi
24 Mart 2021, Çarşamba - 14:37
A+ A-
Dinlemek için tıklayınızDinle
Paylaş

Kişisel verilerin güvenliği konusunda hassasiyet gösteren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); düzenlediği hizmet içi eğitimle 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, mevzuatı ve hukuki sebepleri, bunların iletilmesi vb. noktalarda çalışanlarını bilgilendirdi.

Üniversitenin Personel Daire Başkanlığınca organize edilen hizmet içi eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk’la birlikte yaklaşık 80 çalışan katıldı.

Google Meet üzerinden on-line (çevrim içi) yayımlanan hizmet içi eğitim, Kişisel Verileri Koruma Kurumu uzmanı Mert Akçasoy tarafından verildi.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Akçasoy, sunumunun 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyumluluk” adlı birinci bölümünde; “6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu”, “Kişisel Veri İşleme Şartları”, “Veri Sorumlusu Yükümlülükleri”, “Kanunun Temel İlkeleri”, Silme, Yok Etme, Anonim Hâle Getirme”, Aydınlatma Yükümlülüğü”, “Veri Güvenliğini Sağlama”, “Veri Sorumluları Siciline Kayıt”, “İlgili kişi Hakları” hakkında çalışanları aydınlattı.

Uzman Akçasoy, ikinci bölümde ise “Kişisel Veri İşlemede Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)” ile ilgili bilgiler aktardı.

Onlarca kişinin verilerinin toplandığı eğitim kurumlarının, önemli bir pozisyonda olduğuna işaret eden Uzman Mert Akçasoy, bu anlamda Üniversitenin ilgili personeline dikkatli ve özenli olmaları çağrısında bulundu. Akçasoy, kişisel verilerin kayda geçmesinde şahısların temel hak ve özgürlüklerini korumanın, bu verileri işleyen tüm kurum ve kuruluşların en önemli yükümlülüklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Üniversitenin akademik ve idari insan kaynağının bilinçlenmesi ve gelişimini gözeten bu eğitimi fazlasıyla önemsediklerini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk da katılımı ve katkısından dolayı Uzman Mete Akçasoy’a teşekkür belgesini takdim etti.

Son Güncelleme: 26 Mart 2021, Cuma - 10:26
X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz