MENU

OMÜ’de Eğitim Revizyonu'nun İkinci Aşaması Fakülte Yöneticileriyle Devam Etti
07 Temmuz 2021, Çarşamba - 11:42
Güncelleme: 07 Temmuz 2021, Çarşamba - 15:45
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Donanımlı öğrenciler yetiştirerek Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak uluslararası rekabette ülkemizi güçlendiren bir eğitim programı oluşturmak amacıyla tüm birimlerde eğitim revizyonu başlatan ve ikinci aşamaya geçen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, fakülte yöneticileriyle bir araya gelerek sahaya inmelerini istedi.
 
Rektörlük eski Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ile Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep fakülte yöneticileriyle istişare ederek eğitimde revizyonu ve yapılması gerekenleri değerlendirdi.

Toplantıya; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Sağlam, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Alaylı, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Atan, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sevim Alışır, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Eyüpoğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Işık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Afitap Özdelikara, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Turan, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Salih Rakap, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram Özer, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ufuk Akdemir ile Öğrenci İşleri Daire Başkanı Musa Akyüz katıldı.

“Bu süreci Üniversitenin var oluş sorunu olarak görüyoruz”

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, fakülte bazlı yapılan değerlendirme toplantılarından hareketle Üniversite genelinde eğitimde güncelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi sürecinde sistematik bir akışın takip edilmesi maksadıyla Eğitimde Revizyon Kılavuzu hazırlandığına dikkat çekti.

“Güçlü bir marka kimliği oluşmasını sağlayacağız”

Eğitim revizyonu sürecinde belli bir noktaya gelindiğine işaret eden Rektör Ünal, bu süreci Üniversitenin var oluş sorunu olarak gördüklerini vurguladı. Ortak çalışma kültürünün geliştirilerek yetkinlikleri ortaya çıkarmaya çalışacaklarını belirten Rektör Ünal, “Eğitim revizyonunun ilerlemesini takip edecek bir heyet oluşturduk. Yönetim olarak karar verici olmadık, aksine akademik birimlerin yöneticileri ve hocalarının fikirlerinin bu süreçte yer almasını istedik. İlerleyen süreçlerde ortak çalışma kültürü ve devam eden revizyonun rehberliğinde desteklenen eğitimimizle güçlü bir marka kimliği oluşmasını sağlayacağız.” dedi.

Eğitim revizyonu kılavuzunda yer alan seçmeli derslerin uygulanmasıyla ilgili önerilerde bulunan Rektör Ünal, ders içeriklerinin; öncelikli olarak öğrencilere yönelik iletişim becerileri,  analitik/eleştirel düşünme, girişimcilik, liderlik, üretkenlik, teknoloji kullanımı ve yaşam boyu öğrenme gibi öncelikleri içermesi gerektiğini dile getirdi.

“Yabancı dil yetkinliklerinin programa entegre edilmesi gerekir”

Rektör Ünal, konuşmasında seçmeli dersler ve yabancı dil öğrenimi üzerinde durarak sözlerine şöyle devam etti: “Seçmeli dersler; üniversite, fakülte ve bölüm bazlı olmak üzere 3’e ayrılabilir. Alan dışı seçmeli derslerle ilgili önemli husus, zaman sorunu. Bu noktada uzaktan eğitimle alan dışı seçmeli dersler açılabilir. Seçmeli derslerin hangi oranda ve nasıl uygulanacağının belirlenmesi ve öğrencilere kazandırılacak yabancı dil yetkinliklerinin programa entegre edilmesi gerekir. Ayrıca bütün programlarımızın hızlı bir şekilde akreditasyon süreçlerini tamamlamasını istiyoruz.”

Bu süreçte akredite olan bölümlerin model olarak incelenebileceğini söyleyen Rektör Ünal, çift ana dal ve yan dal uygulamalarının fakültelerde güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Ünal, mezunlarla iletişim ağının güçlendirilmesi ve birtakım operasyonlarda ortaklıklar yapılmasının da fakültelerin niteliğine güç katıp saygınlığını arttıracağını sözlerine ekledi.

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Ünal’ın konuşmasının ardından yönetici ve akademisyenler fikir, izlenim, talep ve değerlendirmelerini paylaştı. Toplantı, genel bir değerlendirmenin ardından sona erdi.

Eğitim-öğretimle ilgili tüm revizyon çalışmalarının yer aldığı 22 sayfalık “Eğitimde Revizyon Kılavuzu”; yönetsel yapı, yapılacak çalışmalar, ders öğrenme çıktısı, program çıktıları, ders öğrenme çıktıları ile program çıktılarının (yeterliklerinin) ilişkilendirilmesi, eğitimde güncelleme eylem planı kontrol listesi ve süreç takvimi olmak üzere 7 bölümden oluşuyor.

Eğitimde Revizyon Kılavuzu için linki tıklayınız:

https://kalite.omu.edu.tr/2021/06/25/egitim-revizyonu-kilavuzu-yayinlandi/

X
Secure Login

This login is SSL protected