MENU

OMÜ’de Anket Çalışmalarında R Uygulamalı Ölçek Uyarlama Eğitimi Verildi
29 Mayıs 2023, Pazartesi - 16:24
Güncelleme: 29 Mayıs 2023, Pazartesi - 16:24
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) ‘Anket Çalışmalarında R Uygulamalı Ölçek Uyarlama ve Ölçek Geliştirme Teknikleri Eğitimi’ düzenlendi. Online düzenlenen eğitimde Ankara, Bartın ve Ordu illerinden de katılımcılar yer aldı. 

Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında çalışan araştırmacıların, lisansüstü öğrencilerin ve akademisyenlerin, kendi ölçeklerini sıfırdan geliştirebilme ya da hazır ölçekleri uyarlayabilme yetkinliğine erişebilmesi amacıyla düzenlenen eğitim program, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Dünder tarafından gerçekleştirildi.

Birçok konunun yer aldığı eğitimde Doç. Dr. Dünder, aşağıdaki konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi:

“R programına giriş, ölçek kavramı ve ölçek türleri,  ölçek geliştirme aşamaları, ölçek uyarlama aşamaları, ölçeklerde R ile açımlayıcı faktör analizi ile alt boyut oluşturma, açımlayıcı faktör analizine ait temel varsayımların incelenmesi, açımlayıcı faktör analizinde en uygun faktör sayısının seçimi, alternatif korelasyon matrisleri ile açımlayıcı faktör analizi, ölçeklerde r ile güvenilirlik analizi uygulamaları, güverlilirlik katsayılarının hesaplanması, test-tekrar test güvenilirliği, CR, AVE,MSV,ASV katsayılarının hesaplanması, alternatif korelasyon matrisleri ile güvenilirlik analizleri, ölçeklerde R ile geçerlilik analizleri, kapsam geçerliliği, yakınsak-ıraksak geçerlilik, yapı geçerliliği, ölçeklerde R ile doğrulayıcı faktör analizi, alternatif tahmin teknikleri ile doğrulayıcı faktör analizleri, uyum indekslerinin değerlendirilmesi, alt boyut maddelerinin anlamlılık analizleri”

Başarılı şekilde tamamlanan eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.

X
Secure Login

This login is SSL protected