MENU

OMÜ Times Higher Education Etki Sıralaması 2022’de
28 Nisan 2022, Perşembe - 14:37
Güncelleme: 28 Nisan 2022, Perşembe - 14:41
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından 2022 Yılı Etki Sıralaması sonuçları açıklandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önüne alınarak yapılan ve 2020 yılına ait kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2022 Yılı Etki Sıralamasında, önceki yıllarda gösterdiği performansını 13 kategoride daha da geliştirerek katıldığı her kategoride dereceye girdi.  

THE,  araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim olmak üzere dört temel alanda geniş kapsamlı ve dengeli kıyaslamalar yapabilmek için özenle belirlenmiş göstergeler kullanıyor. OMÜ, 106 ülkeden/bölgeden 1.406 üniversitenin dereceye girebildiği ve Üniversitelerin Etki Sıralaması 2022 / Impact Rankings 2022 olarak adlandırılan ve bu yıl dördüncüsü yayınlanan listenin müdavimleri arasında yer alıyor. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100 üzerinden 55.7 genel puanla genel sıralamadaki 1406 üniversite arasında 801 - 1000 aralığında yer aldı.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kategorileri

1 – Yoksulluğa Son

Üniversitelerin yoksulluk konusundaki çalışma ve araştırmalarını, bölgedeki yoksul öğrenciler ve vatandaşlara verdikleri desteği inceler. 89 ülke ve bölgeden toplam 769 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ 35,1 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

2 – Açlığa Son

Üniversitelerin açlıkla ilgili araştırmalarını, gıda sürdürülebilirliği konusundaki öğretilerini, bölgesel açlık ve gıda atıklarıyla mücadele etme kararlılıklarını inceler. 79 ülke ve bölgeden toplam 553 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 60,6 puanla 101-200 aralığında yer aldı.

3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Üniversitelerin temel hastalıklar ile ilgili araştırmalarını, sağlık sektörüne, öğrencilerin ve personelin sağlığına ilişkin verdiği destekleri inceler. 98 ülke/bölgeden toplam 1101 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 61,9 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

4 - Nitelikli Eğitim

Üniversitelerin okul öncesi eğitim ve yaşam boyu öğrenmeye katkısını, pedagoji araştırmalarını ve kapsayıcı eğitime olan bağlılıklarını inceler. 106 ülke/bölgeden toplam 1180 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 46,2 puanla 601 - 800 aralığında yer aldı.

5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Üniversitelerin cinsiyet eşitliği konusundaki araştırmalarını, politikalarını ve kadınların iş hayatında güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını inceler. 101 ülke/bölgeden toplam 938 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 29,5 puanla 601-800 aralığında yer aldı.

6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Üniversitelerin su ve su kullanımına ilişkin araştırmalarını, ve herkes için sürdürülebilir su yönetimini güvence altına alma kararlığını inceler. 82 ülke/bölgeden toplam 634 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 32,3 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Üniversitelerin enerji ile ilgili araştırmalarını, enerji kullanımlarını, enerji politikalarını ve herkes için enerji verimliliğini sağlama ve teşvik etme konusundaki kararlığını inceler.  85 ülke/bölgeden toplam 705 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 39,6 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Üniversitelerin ekonomi araştırmalarını, istihdam uygulamalarını ve istihdam edilen öğrencilerin oranını inceler. 95 ülke/bölgeden toplam 849 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 38.7 puanla 601-800 aralığında yer aldı.

9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Üniversitelerin endüstri, inovasyon (yenilik) konusundaki araştırmalarını, patent ve yan/bağımsız şirket sayısını ve endüstriden elde ettikleri araştırma gelirlerini inceler. 86 ülke/bölgeden toplam 785 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 38.4 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Üniversitelerin toplumsal eşitsizliklerle ilgili araştırmalarını, ayrımcılıkla ilgili politikalarını ve az temsil edilen gruplardan personel ve öğrenci istihdam etme ve güçlendirme kararlılığını inceler. 93 ülke/bölgeden toplam 796 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 31,9 puanla 601+ segmentinde yer aldı.

11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Üniversitelerin sürdürülebilirlik konusundaki araştırmalarını, sanatın ve kültürel mirasın sorumlusu olarak rollerini ve sürdürülebilirliğe yönelik iç yaklaşımlarını inceler. 89 ülke/bölgeden toplam 783 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 39,7 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Üniversitelerin sorumlu tüketim konusundaki çalışmalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ilişkin yaklaşımlarını inceler. 83 ülke/bölgeden toplam 604 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 32,1 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

13 - İklim Eylemi

Üniversitelerin iklim değişikliği konusundaki araştırmalarını, enerji kullanımlarını ve iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele etmeye ilişkin hazırlık faaliyetlerini inceler. 89 ülke/bölgeden toplam 674 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 15,3 puanla 601+ segmentinde yer aldı.

16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Üniversitelerin barış ve adalet konusundaki araştırmalarını, akademik özgürlük politikalarını ve bunlarla ilgili yönetişim kurumlarına danışman olarak katılımını inceler. 97 ülke/bölgeden toplam 809 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 33,9 puanla 601-800 aralığında yer aldı.

17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için küresel ortaklık, iyi uygulamaların teşviki ve verilerin yayınlanması konusundaki desteklerini daha kapsamlı şekilde inceler. 108 ülke/bölgeden toplam 1438 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 42,5 puanla 801-1000 aralığında yer aldı.


THE Impact Rankings 2022 Sonuçları:
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/overall

 

X
Secure Login

This login is SSL protected