MENU

OMÜ, Eğitim Revizyonunda İkinci Aşamaya Geçti
29 Haziran 2021, Salı - 17:04
A+ A-
Dinlemek için tıklayınızDinle
Paylaş

Donanımlı öğrenciler yetiştirerek Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak uluslararası rekabette ülkemizi güçlendiren bir eğitim programı oluşturmak amacıyla tüm birimlerde eğitim revizyonu başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, revizyon çalışmalarında ikinci aşamaya geldi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ile Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, uzaktan konferans yöntemiyle fakülte yöneticileri, programların bölüm başkanları ve akademik personelin yer aldığı yaklaşık 400 katılımcıyla istişare ederek Eğitimde Revizyonu masaya yatırdı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ'nün çağın şartlarına uygun olarak kurumsal kalitesini arttırmak ve stratejik amaçlarını gerçekleştirmek üzere sürekli iyileştirme ve geliştirme yaklaşımını benimsenmesi gerektiğini belirti. Rektör Ünal, bu kapsamda kurumsal kalite bilincinin yaygınlaşması ve sürdürülebilir olması için güçlü bir iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

OMÜ Eğitimde Revizyon Kılavuzu yayımlandı

Revizyon çalışmaları kapsamında hazırladıkları kılavuzdan bahseden Rektör Ünal “Üniversitenin eğitimde sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde program tasarımından mezunların istihdamına kadar her konuda eğitim-öğretim faaliyetlerinin, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde gerçekleştirilecek çalışmaların mahiyeti, program ve ders öğrenme çıktıları ile bu çıktıların ilişkilendirilmesi ve eğitimde revizyon eylem planı kontrol listesini içeren OMÜ Eğitimde Revizyon Kılavuzu'nu yayımlandık.” ifadelerini kullandı.

“OMÜ’nün geleceğini yüksek bir üniversite olarak görüyoruz”

Yaklaşık 6 aydır eğitim revizyonu üzerinde çalıştıklarına işaret eden Rektör Ünal, danışma kurulu oluşturup, yaptıkları çalışmaları derleyerek mevcut durumla ilgili gelecek misyonunu ortaya koyduklarını ve bu süreci takvime bağladıklarını anlattı. Rektör Ünal, OMÜ’nün geleceğini yüksek bir üniversite olarak gördüklerinin altını çizerek güçlü bir akademik kadroya da sahip olduklarına dikkat çekti. Konuşmasında bilginin ve teknolojik gelişmelerin hızlı geliştiği dünyada, OMÜ olarak araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Rektör Ünal, eğitim revizyonunun, bu süreci desteklemesi açısından önemli olduğunu vurguladı. 

“İlerleyen süreçte biz de güçlü bir marka değerine hep birlikte ulaşacağız”

Söz konusu revizyon çalışmalarının, OMÜ'nün marka değerine katkı sunacağına inandıklarını belirten Rektör Ünal: “Eğitim revizyonunun, Üniversitemizin marka değerine katkı sağlamasını istiyoruz. Aynı zamanda bütün programlarımızın eğitimde aynı başarıyı yakalamasını istiyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi nasıl güçlü marka ise ilerleyen süreçte biz de güçlü bir marka değerine hep birlikte ulaşacağız.” dedi.

“Düşüncemiz, ideolojimiz ve cinsiyetimiz ne olursa olsun biz bir ailenin bireyleriyiz”

Duygu birliği ve hedef birliği sağlayarak başarıya ulaşacaklarını vurgulayan Rektör Ünal, devamında “Akademik personelin düşüncesi, ideolojisi ve cinsiyeti ne olursa olsun biz bir ailenin bireyleriyiz ve birbirimize saygı duymak zorundayız. Hepinizin birikimlerini kullanmak ve bunun öğrencilerimize ve idari personelimize yansımasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Topluma verdikleri sözün arkasında olduklarını söyleyen Rektör Ünal, eğitimdeki revizyonun ilmek ilmek dokunan bir süreç olduğuna dikkat çekerek ekonomik olarak da bu sürece gerekçe bulmayacaklarını ve Üniversitenin imkânlarını kullanacaklarını dile getirdi.

“Hep birlikte elimizi taşın altına koyarsak bu süreç bizi mutlu edecektir”

Rektör Ünal konuşmasının devamında birimlerdeki akredistasyon sürecine de değinerek “Hep birlikte elimizi taşın altına koyarsak bu süreç bizi mutlu edecektir. 2022 yılının Eylül ayına kadar bütün birimlerin akreditasyona hazır olmasını istiyoruz. Bu yıl bir deneme yılı olacak. Bu dönemde sizlerden gelecek geri bildirimler revizyon çalışmalarının başarıya ulaşmasında oldukça değerli olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

On-line toplantıda Rektör Prof. Dr. Ünal’ın konuşmasının ardından yönetici ve akademisyenler fikir, izlenim, talep ve değerlendirmelerini paylaştı. Buluşma genel değerlendirmenin ardından sona erdi.

Eğitimde Revizyon Kılavuzu

OMÜ'de fakülte bazlı yapılan değerlendirme toplantılarından hareketle Üniversite genelinde eğitimde güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmesi sürecinde sistematik bir akışın takip edilmesi maksadıyla Eğitimde Revizyon Kılavuzu hazırlandı.

Eğitim-öğretimle ilgili tüm revizyon çalışmalarının yer aldığı 22 sayfalık “Eğitimde Revizyon Kılavuzu”; yönetsel yapı, yapılacak çalışmalar, ders öğrenme çıktısı, program çıktıları, ders öğrenme çıktıları ile program çıktılarının (yeterliklerinin) ilişkilendirilmesi, eğitimde güncelleme eylem planı kontrol listesi ve süreç takvimi olmak üzere 7 bölümden oluşuyor.

Eğitimde Revizyon Kılavuzu için linki tıklayınız:

https://kalite.omu.edu.tr/2021/06/25/egitim-revizyonu-kilavuzu-yayinlandi/

Son Güncelleme: 09 Eylül 2021, Perşembe - 17:40
X
Secure Login

This login is SSL protected