MENU

OMÜ, Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) Verilen Desteklerinde Büyük Artış Yaptı
28 Ekim 2021, Perşembe - 14:07
Güncelleme: 19 Ekim 2022, Çarşamba - 17:49
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), bilimsel projelerin sayısını ve niteliğini arttırmak için “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)” kapsamında desteklerini güncelleyerek proje bütçelerinde büyük artış gerçekleştirdi.  BAP Koordinatörlüğünün önerisi ile OMÜ Senatosu, “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi”nde değişiklik yaparak üretken akademisyenlere BAP bütçesinden daha fazla kaynak alma imkânı sağladı. 

OMÜ proje üreten öğrenci ve akademisyenin yanında

OMÜ BAP Koordinasyon Birimi ve BAP Uygulama Yönergesinde yapılan değişikliklerle, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projelerinde (1901 Kodlu projeler) üst sınır A puanlı grup için 120 bin, B puanlı grup için ise 40 bin artı 12 bin Türk Lirası olarak belirlendi. 1902 kodlu Başlangıç Projeleri’ne başvuran ve projesi kabul edilenlere destek 20 bin Türk Lirası, Ar-Ge performans kriterlerini karşılayanlara ise destek 17 bin 500 TL’den toplam 40 bin TL’ye çıkarıldı. 

1904-A kodlu “Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projeleri”ne (Yüksek Lisans Projeleri) başvuran ve projesi kabul edilenlere destek 5 bin 250 TL’den 10 bin artı 3 bin TL’ye, öngörülen Ar-Ge performans kriterlerini karşılayanlara ise destek 15 bin 750 TL’den 20+6 bin Türk Lirasına yükseltildi.

1904-B ve C kodlu “Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projeleri”ne (Doktora ve Uzmanlık Projeleri) başvuran ve projesi kabul edilenlere destek 10 bin 500 TL’den 20 bin artı 6 bin TL’ye, Ar-Ge performans kriterlerini karşılayanlara ise destek 31 bin 500 TL’den 40+12 bin Türk Lirasına yükseltildi (BAP Yönerge Madde 18).

Yurt içi ve yurt dışı bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılım teşvik ediliyor

Ayrıca Güncellenen BAP yönergesinde “Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılım Desteği” (Yurt içi, yurt dışı kongre, sempozyum, poster sunumu vs.) 2 katı aşan oranlarda artırıldı (BAP Yönerge Madde 16). 

Proje bütçe hesaplamalarında kullanılan “Destek birim tutarı” (T değeri) ise 2000 TL olarak belirlendi.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi ve BAP Yönergesini incelemek için bağlantıya gidiniz.

Ayrıntılı bilgi için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi web sayfasına ulaşmak için bağlantıya tıklayınız (pyo.omu.edu.tr)

X
Secure Login

This login is SSL protected