MENU

ODTÜ Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörü Kalınlı'nın Katılımıyla ‘Yükseköğretimde Veriye Dayalı Stratejik Yönetim ve OMÜ’ye Genel Bakış’ Adlı Sunum Gerçekleştirildi
12 Ocak 2024, Cuma - 17:10
Güncelleme: 15 Ocak 2024, Pazartesi - 10:47
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Adem Kalınlı'nın katılımıyla ‘Yükseköğretimde Veriye Dayalı Stratejik Yönetim ve OMÜ’ye Genel Bakış’ adlı sunum gerçekleştirildi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gökhan Demir, Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Rektör Ünal “AR-GE’yi yaşam alanımız gibi algılamamız gerekiyor”

Etkinlikte söz alan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, araştırma geliştirme (AR-GE) ve buna bağlı kültürün önemine atıfta bulunarak “Eğitim, AR-GE ile gelecek perspektifli bütün konuların bir kültür ortamı olarak ele alınması gerekiyor. Geleceğimizin inşası açısından AR-GE’yi yaşam alanımız gibi algılamamız gerekiyor. Öncelikli beklentimiz, Üniversitemizi tercih eden lisans öğrencisinin tercihini proje desteği ile etkilemek. Amacımız, AR-GE kültürü oluşurken bu üniversitenin mensubu olan kişilerin yenilikçi ekosisteme bir katkısının olması ve bu ekosistemin söz konusu kültürden beslenen bir yapıya çevrilmesidir.” dedi.

“Amacımız, kadromuzu proje danışmanlığı konusunda uzmanlaştırmak”

Proje danışmanlığı konusunda eğitimler verileceğinin altını çizen Rektör Ünal, devamında “Üniversite olarak iyi bir noktadayız ve bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda AR-GE, BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) ve dış kaynaklı projelerle alakalı bir yapılanmaya gittik. Amacımız, Samsun Teknopark bünyesinde elimizdeki kadroyu proje danışmanlığı konusunda uzmanlaştırmak. Bir başka hedefimiz; TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) üzerinden Üniversitemizin, dışarıdaki projelere katkı sağlayacak bilim insanlarını yetiştirebilmesi ve sektörel danışmanlık yapabilecek insan havuzunu genişletebilmesidir.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Teknoloji Transferi Sempozyumu ile sinerji oluşacak

Farklı özelliklere sahip üniversiteler ile iş birliği içinde çalıştıklarına işaret eden Rektör Ünal, bu sürece dair şunları kaydetti:

“Planlanan iş birlikleri kapsamında ilk olarak üniversitelerle ‘Uluslararası Teknoloji Transferi Sempozyumu’ gerçekleştirilecek ve ardından da insan kaynaklarımızı buluşturmayı amaçladığımız bir sinerji ortamı hazırlanacaktır. Proje yazımı noktasında her üniversite aynı noktada değil, fakat bu bir eksiklik olarak görülmemeli. Zaten sahaya çıkan arkadaşlarımıza proje yazım noktasında teknik destek veriyoruz. Yazılan bütün projeleri reddetmek yerine, bir uzmanın verdiği destek sayesinde revizyona sokuyoruz. Lisans düzeyindeki proje yazma oranımız da her geçen gün artıyor.”

Prof. Dr. Kalınlı “Üniversitelerin, ülkelerin kalkınmasına yapacağı katkı hayati öneme sahip”

Sunumunda yükseköğretim kurumlarında veri yönetiminin önemi, stratejik eylem planı ve kurumsal gelişim gibi konulara değinen Prof. Dr. Adem Kalınlı, üniversitelerin ülkelerin kalkınmasına yapacağı katkının hayati öneme sahip olması nedeniyle yükseköğretimde kalite ve üretkenliğin iyileştirilmesinin uzun yıllardır birçok ülkenin gündem maddesi olduğunu söyledi.

“Yükseköğretim kurumlarından beklentiler üst düzeye çıktı”

Türkiye’de ‘Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması’ ve ‘Bilim ve Teknoloji Politikaları’ çalışmaları kapsamında önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Kalınlı; ‘Endüstri 4.0’, ‘Küresel Riskler’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ ile ilgili hususların etkisinde devam eden bilimsel sistemdeki dönüşüm sürecinin pandemiden ötürü hızlandığını, bunun sonucunda yükseköğretim kurumlarından beklentilerin çeşitlenip üst düzeye çıktığını dile getirdi.

“Üniversitelerin veriye dayalı etkili politika ve stratejilerle yönetilmesi gerekiyor”

Yükseköğretim kurumlarının performansı ve üretkenliğinin her zamankinden daha fazla tartışıldığını vurgulayan Kalınlı, “Yükseköğretim kurumlarının, beklentileri karşılamak ve yüksek performans göstermek suretiyle uluslararası önde gelen üniversiteler arasında konumlanabilmesi için veriye dayalı etkili politika ve stratejiler ışığında yönetilmesi kaçınılmaz hâle gelmiştir.” dedi.

Kalınlı, sunumunda kurumların belirli hususları önceliklemelerini önererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Başlangıçta veriye dayalı stratejik yönetim anlayışının benimsenerek etkili bir performans yönetiminin uygulanması gerekiyor. Ardından stratejik bir şekilde yapılandırılmış süreçlerin ve dijitalleşmenin üst düzeye çıkarılması ve tabii sıralamalar ve veri yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir ekibin oluşturulması önem arz etmekte. Ayrıca mensuplara yönelik farkındalık faaliyetleri yürütülmesi ve yöneticilerin süreçlerle ilgili sorumluluk üstlenmesi bu sürece kayda değer katkılar sağlayacaktır. Bunların yanı sıra birim çalıştayları, birim karneleri ile araştırma verilerinin ve kurumsal varlıklara yönelik verilerin etkin bir şekilde yönetilmesi de sürecin sağlıklı işlemesini kolaylaştıracaktır.”

Toplantı, katılımcı akademisyenlerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

X
Secure Login

This login is SSL protected