MENU

Kampüs Kimya Çalışanlarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Gerçekleştirildi
24 Kasım 2022, Perşembe - 17:29
Güncelleme: 24 Kasım 2022, Perşembe - 17:30
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Fen Fakültesi Kampüs Kimya çalışanlarına yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ düzenlendi.

Düzenlenen eğitim ile Kampüs Kimya çalışanlarının çalışma ortamında karşılaşacakları riskler ve alınması gereken önlemlere yer verilerek iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Eğitim sonrasında değerlendirmelerde bulunan Merkez Müdürü Prof. Dr. Elif Çelenk Kaya,  üniversite genelinde iş güvenliği kültürünün artırılmasına yönelik eğitimlerin devam edeceğinin bilgisini paylaştı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği, işyeri ortamında var olan tehlikeler ve bunlardan kaynaklı risklerin en alt seviyeye indirilerek çalışanları iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan, üretim güvenliğini temin ederek, üretim verimliliğini de artırmayı hedefleyen teknik ve bilimsel çalışmaların tümüdür.
Dünyada ve ülkemizde sıklıkla yaşanan iş kazaları, meslek hastalıkları ve bunların çalışan, işveren-işletme ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının önemini göstermektedir.

Ülkemizde 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi amaçlanmıştır. Yine kanun kapsamında çıkarılmış olan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi” verilmesi gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi ile çalışanların, çalışma mevzuatı, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıkları, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanımlar, elektrik riskleri ve tehlikeleri, yangın ve yangından korunma, elle kaldırma ve taşıma, biyolojik, fiziksel, psikososyal ve kimyasal risk etmenleri, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları konularında bilgi sahibi olmaları ve güvenlik kültürü kazanmaları hedeflenmektedir.

X
Secure Login

This login is SSL protected