MENU

I. Uluslararası Teknoloji Transferi Sempozyumu OMÜ’de Gerçekleştirildi
06 Mayıs 2024, Pazartesi - 18:58
Güncelleme: 10 Mayıs 2024, Cuma - 17:02
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

39 ulusal, 6 uluslararası kurum desteğinde ve 45 üniversitenin paydaşlığıyla düzenlenen “I. Uluslararası Teknoloji Transferi Sempozyumu”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Sempozyumda temel bilimlerden mühendisliğe, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar tüm alanlardaki teknolojik yeniliklerin dünya çapında sunulmasını ve ticarileşme süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde organize edilen sempozyuma Samsun Valisi Orhan Tavlı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Prof. Dr. Murat Terzi, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. İdris Varıcı, yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda üniversite rektörü, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT), Ulusal Ajans, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama’nın (TTP) katılımıyla hibrit olarak gerçekleştirilen sempozyumda 6 farklı ülkeden 23’ü yabancı bilim insanı olmak üzere toplamda 500 bilim insanı yer alacak.

İki gün sürecek olan sempozyuma ülkemizdeki bazı üniversitelerimizin rektörleri yanında Malezya Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Datuk Ts. Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Endonezya IPB (Institut Pertanian Bogor) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Satrıa ve Özbekistan Alfraganus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Makhmudov Muhammadismoil Mukhıtdınovıch de davetli konuşmacı olarak iştirak etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı: “Teknoparkta yatırım yapan firmaların yüzde 90’ı sanayi üretimi üzerine çalışmalarını yürütmektedir”

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun’un mevcut potansiyeli ve dinamizmine işaret ederek “Teknoloji transferi noktasındaki çalışmalarda özellikle OMÜ, Samsun Üniversitesi, Samsun Teknopark, Samsun Ticaret Odası oldukça iyi ilerlemeler kaydetti. Bu gelişmelerle birlikte Samsun'da faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin sayısı da 14’e çıktı. Şehrimizin bütün dinamiklerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Üniversitelerin temeli topluma dayanmalı ve toplum her zaman işin içerisinde olmalı. Samsun, insan kaynağı açısından çok güçlü bir şehir. Bereketli topraklara sahip olan Samsun, ayrıca Kızılırmak Deltası, Yeşilırmak ve Vezirköprü ile birlikte tarım alanında oldukça verimli. Tarımla birlikte ticaret ve sanayi de bu güce eşlik ediyor. Geldiğimiz noktada artık ‘Organize Sanayi Bölgeleri’ yerine ‘Organize Teknoloji Bölgeleri’ demek gerekiyor. Ayrıca teknolojik üretim açısından Teknopark'ta yatırım yapan firmaların yüzde 90’ı, sanayi üretimi üzerine çalışmalarını yürütmekte.” şeklinde konuştu.

“Şehrin bütün dinamikleri ile iş birliği yaparak Samsun’u geliştirmek istiyoruz”

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Organize sanayi bölgelerini, Samsun Teknopark ve OMÜ ile bir araya getirmeye çalışıyoruz. Şehrin bütün dinamikleri ile iş birliği yaparak Samsun’u geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda büyük şehirlerde işinin uzmanı olan organize sanayi bölge müdürlerini buraya transfer ettik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda kalkınma ajanslarımız ve kurumlarımız sahada etkinlik gösteriyorlar. Samsun’da düzenlenen ‘I. Uluslararası Teknoloji Transferi Sempozyumu’nun kentimize, ülkemize ve özellikle de tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Rektör Ünal: “Teknoloji; bilgi ile özelleştirilen, ait olduğu zaman ve mekânda medeniyeti farklılaştıran güçlü araçtır”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal konuşmasında, “Medeniyetler mekân,  zaman ve etkinlik açısından ya birbirlerini besleyen ve güçlendiren ya da çatışan, dolayısıyla imha eden bir ilişki ağına sahiptir. İhya ya da imha eyleminde etkinlik; bilgi, teknik ve üretilen teknolojiyle mümkün olabilmektedir.  Bu sahnede ya dayanışma ya da savaş görülebilmektedir. Bu ağda bilgi esastır ve evrenseldir; ancak teknik ve teknoloji, bilgi ile özelleştirilen ve dolayısıyla ait olduğu zaman ve mekânda medeniyeti farklılaştıran güçlü araçlardır.” ifadelerini kullandı.

“Teknoloji transferi; dayanışma ve tatlı rekabet hâlinde olan millet ve medeniyetlerde yarışı sürdürmenin, dolayısıyla varoluşun ve etkinliği sağlamanın aracıdır”

Teknoloji transferinin gelişmekte olan ülkeler için zorunlu bir eylem olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, devamında şunları dile getirdi:

“Bugün sempozyumun konusu olan teknoloji transferi, farkındalık gerektiren ve gelişmekte olan ifadesiyle tanımlanan ülkeler olarak bizim açımızdan zorunlu bir eylemdir. Zira bu transfer, dayanışma ve tatlı rekabet hâlinde olan millet ve medeniyetlerde yarışı sürdürmenin, dolayısıyla varoluşun ve etkinliği sağlamanın aracıdır. Çatışma hâlinde olan medeniyetlerde ise zaman ve mekânda güvenin teminatı, etkin olabilmenin de vazgeçilmez şartıdır. Zira satın alabiliyor olmak, hatta almış olmak, kısıtlı bir gücü ifade etmektedir. Teknoloji; beraberinde getirdiği değer, dil ve kavramlarla, her geçen gün kültür içinde, eklemlenen ama kendi üretmediği için başkalaşan alanı büyütmektedir. Bu nedenle teknoloji, devletler arasındaki casusluk faaliyetlerinde öncelikli alan olarak değerlendirilmektedir.” dedi.

“Birlikte isen güçlüsün, güçlü isen hak ve hukukun var”

Gazze’de yaşanan zulümden, insan haklarından ve uluslararası hukuktan bahseden Prof. Dr. Yavuz Ünal, bu gidişata dair şöyle konuştu:

“Bugün Gazze’de yaşananları, bu gözle yeniden okumak gerekmektedir. İnsan hakları, uluslararası hukuk, mahkeme, yargı, değer ve daha ne ürettiyse Batı medeniyeti hepsini yok etme pahasına, İsrail terör devletince sürdürülen soykırım ve ahlaksız savaşın içinde ve arkasında yerini aldı. Şu hakikati artık gözümüzün içine sokuyorlar: Birlikte isen güçlüsün, güçlü isen hakkın ve hukukun var; aksi takdirde varlığının hiçbir anlamı yok. Irak, Libya, Suriye, Bosna, Arakan, Doğu Türkistan ve sıradakiler… Türk milleti açısından Kuva-yı Milliye ne ise, Filistin halkı açısından aynı değer ve misyona sahip olan şanlı direnişi, imanın sağladığı güçle bütün imkânsızlıklara rağmen kardeşlerimiz tarafından sürdürülen savaşı zaferle taçlandırması için Rabb’ime dua ediyorum.”

“Üniversiteler arası iş birliğinin önemine inanıyoruz”

OMÜ tarafından geliştirilen JobSocial uygulamasının donanımları hakkında katılımcıları bilgilendiren Rektör Ünal, sonrasında şöyle devam etti:

“Coğrafyalarımız farklı olsa bile aynı medeniyetin çocukları olarak milletlerimizin istiklal; kültür ve medeniyetimizin de güven ve beka sorunu yaşadığı bir dünyada öncelikle birbirimize, birbirimizin imkân ve istidadına muhtacız. Mevcut bilginin transferi, teknik ve teknolojide becerinin paylaşımı, daha da önemlisi bilgi üretim süreçlerinin sağlıklı işleyebilmesi açısından imkânlarımızın paylaşılması, insan kaynaklarımızın verimli kullanılması, dolayısıyla bilgi üretiminin sağlanması ve maliyetinin düşürülmesi hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle biz, üniversitelerimiz arasında ortak çalışma zeminini güçlendirme arayışı içindeyiz.  Bu arayışın bir sonucu olarak ortaya çıkan, Üniversite-TTO ortaklığında ürettiğimiz ve marketlerde yerini alan JopSocial adlı mobil uygulamada; yapay zekâ yardımıyla alanda uzmanlara erişimi kolaylaştırıp hızlandırırken projelerde ortaklık, staj, iş ve çalışan bulma açısından da uygunluğu ölçümleyebilmekteyiz. Zira teknolojik gelişme ve ürünlerin onu geliştirebilecek beyinlerin uygun yerlerde ve zamanlarda istihdamıyla mümkün olduğu, her birimizin malumudur. Beyin göçü, bu nedenle risklidir.”

TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Başarı için ilk adım, sonuç üretimine odaklanmaktır”

İş birliğiyle daha fazla sonuç üretme kültürünün benimsenmesi gerektiğini vurgulayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise “Bugünkü toplantımızda teknolojiden değer üretmeye ve etki oluşturmaya odaklanmış durumdayız. Uzun bir süredir üzerinde tartıştığımız teknoloji transferi süreci, hepimizin yeni öğrendiği bir konu oldu ve bu toplantıda daha fazla sonuç üretmek için kararlıyız. Çünkü başarı için ilk adım, sonuç üretimine odaklanmaktır. Teknolojiden değer üretme konusundaki bilgilerimiz, teknolojiden etki yaratmaya doğru olan bir dönüşümün temelini oluşturuyor. Ancak bu dönüşümü gerçekleştirmek için ne yapmak istediğimizden çok nasıl yapmak istediğimiz daha da önemli hâle geliyor. İş birliği üzerine konuşuyor olabiliriz; ancak asıl ihtiyacımız olan, birlikte iş yapma ve iş birliğiyle daha fazla sonuç üretme kültürünü benimsemektir. Daha önce birçok kez üzerinde konuştuğumuz gibi teknoloji üretmek için iş birliği yeterli olabilir; ancak etki oluşturmak için birlikte hareket etme ve iş birliği yapmak oldukça önemlidir. Bu nedenle bugün burada daha fazla sonuç üretmek için çabalıyoruz. Hepimizin katkılarıyla teknolojiyi etki yaratmaya dönüştürme yolunda adımlar atmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

Sempozyum hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişebilirsiniz.

Sempozyum internet sayfası: https://itets.omu.edu.tr/

Sempozyumun akış linki: https://itets.omu.edu.tr/symposium-program-2/

X
Secure Login

This login is SSL protected