MENU

Doç. Dr. Sercan Ergün’ün Projesi TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı Kapsamında Desteklenmeye Değer Görüldü
27 Aralık 2023, Çarşamba - 12:11
Güncelleme: 24 Ocak 2024, Çarşamba - 13:31
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sercan Ergün’ün proje önerisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek alacak.

OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sercan Ergün’ün “Crossiella sp. SN42’nin Prostat Kanseri Hücre Hattı Üzerindeki Sitotoksik Potansiyelinin Araştırılması”  başlıklı projesi, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

Projede, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Doç. Dr. Hilal Ay, Tıbbi Biyoloji ABD’den Prof. Dr. Sezgin Güneş, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Taşkurt Hekim araştırmacı, Yelda Keleş ise bursiyer olarak yer aldı.

Destek alan projenin uzun vadede yeni yeni ilaç keşif çalışmalarına katkı sağlayabileceğine değinen Doç. Dr. Sercan Ergün, “Daha önce gerçekleştirilen, 2209-A projesi kapsamında tüm genomu dizilenen Crossiella sp. SN42 (SN42) ve taşıdığı biyosentetik gen kümelerinden (BGC) 18’i, umut vadedici derecede literatür için yenidir. Bu BGC’lerden sentezlenmekte olan yeni sekonder metabolitlerin (SM) antikanser, antibiyotik, immünosüpresan, antiparazitik etki göstermesi öncü in vitro çalışmalar ve in silico analizler sonucu kuvvetle muhtemel görülmektedir. Bu projede de hedefimiz SN42’nin ham ekstraktının insan prostat kanseri ve sağlıklı prostat hücre hatlarında sitotoksik ve antiproliferatif etkiyi değerlendirmektir. Aynı zamanda, ham ekstraktın kanserli hücreler üzerindeki moleküler etki mekanizması aydınlatılmaya çalışılacaktır. İlerdeki kanser çalışmaları için ham ekstraktla kombine, daha detaylı çalışılmak üzere hedef mekanizmaların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Sonuç olarak, Crossiella sp. SN42’nin prostat kanseri hücre hattı üzerindeki sitotoksik etkisi anlamlı düzeyde belirlendiği takdirde uzun vadede yeni ilaç keşfi çalışmalarına katkı sağlama potansiyeli olabileceğini düşünmekteyiz.” dedi.

X
Secure Login

This login is SSL protected