MENU

Doç. Dr. Çaycı'nın Projesi TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programına Alındı
06 Kasım 2023, Pazartesi - 14:16
Güncelleme: 07 Kasım 2023, Salı - 12:06
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı’nın proje önerisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer görüldü.

Doç. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı'nın yürütücü olarak TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında sunduğu, Arş. Gör. Kübra Hacıeminoğlu Ülker’in araştırmacı olarak yer aldığı ve aynı zamanda doktora tez projesi olarak planlanan ‘Enterobacterales İzolatlarında Kolistin Direncinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması’ başlıklı proje destek programına alındı.

Projede çoklu ilaç dirençli Enterobacterales izolatlarında, kolistin duyarlılığının hızlı tespitinde proje ekibi tarafından geliştirilen yeni ve hızlı antibiyotik duyarlılık testleri deneyimlenecek ve bu izolatlarda polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile plazmid aracılı kolistin direnç genlerinin varlığı araştırılacak.

Kolistin, çoklu ilaç direnci görülen gram negatif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde, son çare olarak tercih edilen önemli antibiyotiklerden biridir. Ancak son yıllarda tüm dünyada artan kolistin kullanımı beraberinde direnç oranlarının da artışına sebep olmuştur. Uygun tedaviye hızla başlanabilmesi için hızlı, doğru ve güvenilir antibiyotik duyarlılık testlerine ihtiyaç vardır. Kolistin için rutin laboratuvarlarda uygulanan mevcut antibiyotik duyarlılık testleri birçok teknik zorluğa sahip olmasının yanı sıra yaklaşık 18-24 saatte sonuç vermekte bu da tedaviye başlama süresini geciktirmektedir.

Proje ekibinin geliştirdiği yeni ve hızlı kolistin duyarlılık testleri ile yaklaşık 4 saat gibi antimikrobiyal yönetim açısından hayati önem taşıyan kısa sürelerde ve kolay şekilde kolistin direncinin tespit edilebileceği ve bu sayede tedavide yaşanan zaman kayıplarının önlenebileceği öngörülüyor.

X
Secure Login

This login is SSL protected