MENU

Denetimli Serbestlik Personeli OMÜ’lü Akademisyenlerden “Verimli Çalışma” Eğitimi Aldı
24 Haziran 2022, Cuma - 14:11
Güncelleme: 24 Haziran 2022, Cuma - 18:05
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü iş birliğinde Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline, kamuda nitelikli ve hızlı hizmeti amaçlayan “Verimli Çalışma” konulu eğitimler verildi.

Eğitimlerde; İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Nurhayat Yoloğlu, Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Şener Şentürk, Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Yaşar Barut, Dr. Öğr. Üyesi Senem Gürkan, Dr. Öğr. Üyesi Bilge Abukan ile Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Coşkun Us görev aldı.

İş yaşamında empatinin önemi

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nurhayat Yoloğlu tarafından verilen eğitimin başlangıcında empati kavramının tarihsel gelişimi ile psikolojik ve nörobiyolojik yönlerinin analizi yapıldı. Özlü sözler ve atasözlerine yönelik empati algısı üzerinden sunumuna devam eden Doç. Dr. Nurhayat Yoloğlu, empati kavramını “Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletme süreci olarak” tanımlayarak sosyal hayatın dışında iş hayatında da empatinin önemi vurguladı.

Sunumunda Doç. Dr. Yoloğlu ayrıca, ‘Damdan Düşenin Hâlinden Damdan Düşen Anlar’, ‘Benmerkezcilik (Egosantrizm) ve Empati’, ‘Egoistik ve Diğerkâm Güdüsü Etkisinde Yardım Etme ve Empati’, ‘Empati Geliştirmede Perspektif Alma’ ve ‘Rotasyon Yöntemi’ gibi başlıklarla iş hayatında çalışanlara rehberlik edecek hususlardan bahsetti.

“Empati ve İletişim” eğitimi, denetimli serbestlik personelinin mesleklerinde karşılaştıkları iletişim ve empati ile ilgili sorunların ele alınıp tartışılmasıyla etkileşimli olarak devam etti.

İş yaşamının vebası stresle başa çıkma yolları

Eğitimcilerden Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Abukan “Stres Yönetimi” konusunu odağa alarak stres ve strese neden olan etkenler ve iş yerinde stresle başa çıkma yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Eğitimlerin bir sonraki ayağında “Çocuk ve Ergenle İletişim” temasını ele alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşat Barut da çocuk ve ergenlerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının bütüncül olarak korunmasını sağlayacak adımlardan bahsetti.

Çatışma yönetimi

Eğitimde görev alan akademisyenlerden Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Coşkun Us, “Çatışma Yönetimi”ni mercek altına alarak yaşanacak anlaşmazlık ve çatışmaların yönetimi ve çözümlenmesinde izlenecek yol ve yöntemler ile problem çözme, müdahale ve uzlaşma stratejileri üzerinde durdu.

Mesleğin başat unsuru: zaman yönetimi

Bir diğer eğitimci Doç. Dr. Şener Şentürk, “Zaman Yönetimi” temasını işlerken günün her periyodunun daha etkin planlanmasının verimliliği de beraberinde getirdiğini belirterek zaman yönetimi ile ilgili kavramlar, yaklaşımlar ve araçlara dair bilgiler aktardı.

Modern dünyanın yeni tehditleri: iş yeri zorbalığı ve mobbing

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Senem Gürkan ise “İş Yeri Zorbalığı ve Mobbing” konulu sunumuyla personele hitap etti. Sunumunda iş yeri zorbalığı ve mobbingin fiziksel ve ruhsal iyi oluş üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Dr. Öğr. Üyesi Gürkan, bu tür baskıların, mensubu olunan kuruma karşı negatif düşünce, tavır ve davranışların ortaya çıkmasına sebep olduğunu dile getirdi.

Eğitimlerden sonra OMÜ’lü akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

X
Secure Login

This login is SSL protected