MENU

OKTAM'dan Uluslararası Kadın ve Aile Sempozyumu

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM)

Online

04 Kasım 2021, Perşembe - 10:00
A+ A-
25 Haziran 2021

Değerli Bilim İnsanları,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) , kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi için statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmayı, kadın ve aile ile ilgili çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında sizleri, OKTAM tarafından 04-05 Kasım 2021 tarihleri arasında on-line (çevrim-içi) olarak düzenlenecek olan “Pandemi Sürecinde Kadın ve Aile” ana temalı Uluslararası Kadın ve Aile Sempozyumu’na (UKAS) davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

“Pandemi Sürecinde Kadın ve Aile” ana temalı sempozyum; psikoloji, antropoloji, iletişim, tarih, ilahiyat, ekonomi, ziraat, işletme, hukuk, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, edebiyat, sosyoloji, felsefe, dil bilimi, medya, sosyal hizmet, siyaset bilimi vb. bilim dalları başta olmak üzere tüm bilim dallarında gerçekleştirilecek araştırmalara açıktır. Sempozyumda farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar ile birlikte pandemi sürecinde kadın ve aile konularının tartışılması, güncel araştırmaların paylaşılması, araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması ve alana katkı sunulması hedeflenmektedir.

On-line olarak gerçekleştirilecek olan sempozyuma, Türkçe veya İngilizce sözlü bildiri ile başvuru yapılabilir. Sempozyum bilim kurulu tarafından kabul edilen ve sunulan bildiri özetleri on-line olarak ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda; tam metin hâlindeki bildiriler ise yazarların tercihlerine göre ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi’nde makale olarak yayımlanacaktır.

UKAS 2021’in; kadın ve aile alanındaki bilimsel çalışmaların desteklenmesi, güncel bilgilerin paylaşılması, disiplinler arası tartışma ortamının yaratılması, yeni çalışmalara yönelik iş birliğinin geliştirilmesi ve geniş katılımın sağlanmasına katkı sunmasını temenni ediyoruz. Sizleri de sempozyumda görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Hatice Kumcağız

 

Sempozyum web sayfasına ulaşmak için:  http://ukas2021.com/

Sempozyumun program akışı ve içeriğine aşağıdaki pdf dosyasından erişebilirsiniz.

 

 

Dosya Yükle: 
AddThis Sharing Buttons
Diğer Etkinlikler
X
Secure Login

This login is SSL protected