MENU

Müzik Terapi Eğitimi

Online

OMU Youtube Kanalı

26 Şubat 2021, Cuma - 12:00 - 27 Şubat 2021, Cumartesi - 11:45
A+ A-
17 Şubat 2021

Dünya genelinde 50 ülkede 300’den fazla üniversitede müzik terapi lisans, yüksek lisans ve doktora programları bulunmakta, birçok ülkede müzik terapistlik bir meslek alanı olarak kabul görmektedir. Türkiye’de Müzik Terapi, 2014’te Sağlık Bakanlığı tarafından, hekimlerin ve diş hekimlerinin yürüteceği bir uygulama olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp kapsamına alınmış, 2018 yılında üniversiteler tarafından müzik terapi sertifika programları başlatılmıştır.

OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü ev sahipliğinde 2020 Kasım Ayı’nda Müzik Terapi alanını tanıtmak amacıyla düzenlenen Geçmişten Geleceğe Müzik Terapi adındaki ilk panelin ardından düzenlenen Müzik Terapi Eğitimi paneli ile, Dünya’daki ve Türkiye’deki müzik terapi eğitim süreçleri ile ilgili bilgi verirken, ülkemizde yüksek öğretim kurumları bünyesinde müzik terapi eğitiminin kapsamının genişletilmesi hususundaki tartışmalar için bir platform oluşturmak hedeflenmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Başkanı Doç. Muzaffer Özgü BULUT’un başkanlık edeceği panele, Dünya Müzik Terapi Federasyonu (WMTF) Önceki Başkanı Müzik Terapist Prof. Dr. Melissa MERCADAL-BROTONS, Müzik Terapi Derneği (MÜZTED) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ, Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Müzik Terapist Özgür SALUR ve Müzik Terapist Danny LUNDMARK konuşmacı olarak katılacaklardır.

Brotons’un müzik terapi eğitiminin kısa tarihçesinin yanı sıra, uluslararası açıdan görünümünü; Salur ve Lundmark’ın sırasıyla Finlandiya ve Kuzey Amerika özellerindeki müzik terapi eğitimini ve müzik terapist yetiştirmek hedefiyle açılmış lisans ve lisansüstü eğitim programların içeriklerini paylaşacakları sunumları takiben, Çifdalöz Türkiye’deki müzik terapi sertifika programlarının içerikleri ve kazanımları üzerinde duracaktır.

Panelin bir saat sürecek ikinci oturumunda konuşmalar esnasında izleyicilerce yazılı olarak paylaşılan sorular yanıtlanacaktır.

Etkinlik özellikle müzik terapi alanında çalışmalar yürüten profesyoneller ve akademisyenler ile müzik eğitimi, müzik performansı, müzik teorisi, psikoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, ruh sağlığı, psikoterapi, fizyoterapi, ergoterapi, özel eğitim ve sağlık alanlarının çalışanları ve öğrencileri ile konuya merak duyanlar tarafından izlenebilir.

Müzik Terapi Eğitimi Paneli’nin, müzik terapi alanının Türkiye’deki yüksek eğitim kurumları bünyesinde bir meslek alanı olarak ele alınmasının gerekliliği hususunda farkındalık oluşturulması, heves uyandırılması ve tartışma platformunun genişletilmesinin yanı sıra ilgili kişilerin bu alanda çalışmaya yönelik teşvik edilmesi açılarından etkili olacağı düşünülmektedir.

26 Şubat 2021 Cuma günü 12.00-15.00 saatleri arasında OMÜ Youtube Kanalı’ndan canlı olarak gerçekleştirilecek olan Müzik Terapi Eğitimi Paneli, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü ev sahipliğinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TMDK Müzikoloji Bölümü, Müzik Terapi Derneği ve Müzik Terapi Akademisi ile iş birliği içerisinde, 1 Mart Dünya Müzik Terapi Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

AddThis Sharing Buttons
Diğer Etkinlikler
X
Secure Login

This login is SSL protected