MENU

Astronomi Modelleri ile Öğretmen Eğitimi II

Grand Atakum Otel

26 Haziran 2019, Çarşamba - 10:30
A+ A-
25 Haziran 2019

Bu proje, 2001 yılından günümüze kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulan OMÜ Astronomi Merkezindeki eğitim çalışmaları sonucu ortaya çıkan fikirlerle kurgulanmıştır. Bu fikirler sonucu ortaya çıkan astronomi modellerinin ve proje kapsamında basit bir şekilde üretilecek modellerin, beş günlük aktif ve etkileşimli bir yöntemle OMÜ Astronomi Merkezinde uygulanması planlanmıştır. 

Beş günlük proje süresince yapılacak uygulamalarla katılımcılara birçok basit modeli bizzat kendileri tarafından üretme yetisi kazandırılacaktır.Doğanın temel işleyiş mekanizmasını içeren doğa yasalarını bireylere aktarmanın en iyi yollarından biri de bu alanlara karşı ilgi ve merak oluşturarak bir heyecan ve farkındalık yaratmaktır.  Bunu yapmanın en iyi yolu doğanın temel işleyiş mekanizmalarını modelleyip özellikle insanın beş duyu organıyla algılayamadığı veya farkındalık oluşturamadığı temel yapıları bireyin en iyi şekilde algılayıp kendisinde heyecan yaratacağı modeller oluşturmaktır.

Bu projenin en önemli hedeflerinden biri, öğretmenlere doğanın işleyiş mekanizmalarını kavratmaktır. Öğretmenlerin bu kavramları öğrencilerine aktarırken onlara doğaya karşı farklı bir gözlem çerçevesinden bakma yetisini kazandırabilmesi, doğayı anlamaya karşı heyecanlarını artırabilmesi hedeflenmektedir. Bunun en iyi örneklerinden biri proje kapsamında yapılacak olan “Newton-Einstein Evren Modeli” başlıklı etkinliktir. Bu etkinlik ülkemizde bu tür kavramların modelinin oluşturulup uygulama yapıldığı ilk örnek olma özelliği taşımaktadır.

AddThis Sharing Buttons
X
Secure Login

This login is SSL protected