MENU

Yenilikçi Eğitim Ağları 2017 Çağrısı
07 Ekim 2016, Cuma - 11:09
Güncelleme: 14 Şubat 2024, Çarşamba - 11:37
A+ A-

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı altında yer alan Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları (MSCA); nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi, böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda ilerleyen MSCA alanı çağrılarından Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Network – ITN) 2017 çağrısı 14 Eylül 2016 tarihinde açılmış olup, Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 10 Ocak 2017 tarihine kadar kabul etmektedir.

Konu sınırlaması olmadan yenilikçi araştırma alanlarında, kariyerinin başlangıcındaki araştırmacıların eğitilmesini hedefleyen ITN çağrısı, birden fazla ülkeden farklı akademik ve akademik olmayan (sanayi kuruluşu, STK vd.) kuruluşları bir araya getirerek, konusunda deneyimli araştırmacılar tarafından, doktora derecesini almamış genç araştırmacıların eğitilmesine yönelik projeler geliştirilmesine önayak olmaktadır. Bu vesileyle deneyimli araştırmacılar, kendi alanlarında yetişecek genç araştırmacılar için kurumlarında araştırma pozisyonu açma ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan uluslararası araştırmacılar ile çalışma fırsatı yakalamaktadırlar.

Sunulacak proje önerileri 4 yıllık olmalı, desteklenen projelerde çalışmak üzere istihdam edilecek kariyerinin başlangıcındaki araştırmacılar henüz doktora derecesini almamış ya da en fazla 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi bulunan kişiler olmalıdır. Ayrıca, istihdam edilecek araştırmacının hangi milliyetten olduğu fark etmeyecek ancak mutlaka yurtdışından geliyor olması gerekecektir (istihdam edilecek ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmama şartı).

Proje önerisinin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmesi halinde istihdam edilecek araştırmacıların maaşları, eğitim ve araştırma masrafları, proje ortakları arasında düzenlenecek etkinliklerin masrafları, Avrupa Komisyonu tarafından karşılanmaktadır. ITN çağrısına sunulabilecek proje önerileri 3 farklı şekilde olabilmektedir:

Eğitim Ağları Programı – European Training Network ( ETN )

En az üç farklı AB Üye ve Asosye Ülkesinden* 3 farklı akademi ve akademi olmayan kuruluşun bir araya gelmesi ile oluşturulacak konsorsiyum ile kariyerine yeni başlayan araştırmacılara yönelik bir araştırma ve eğitim programı yazılması beklenmektedir. Diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de en çok başvurduğu ve desteklendiği bu türde, ortalama6-8 ortaklı konsorsiyumlar oluşturulduğu bilinmektedir. Proje önerisi sunulurken istihdam edilecek araştırmacıların adları verilmemekte, sadece açılacak istihdam pozisyonlarının tanımı yapılmaktadır. Proje önerisinin desteklenmesi halinde ortaklar şeffaf bir şekilde ilan açarak söz konusu pozisyonlara başvuracak araştırmacılara duyuru yaparlar.

Sanayi Doktora Programı – European Industrial Doctorates ( EID )

En az 2 farklı AB Üye veya Asosiye Ülkeden, an az bir akademi ve bir sanayi kuruluşunun bir araya gelmesi ile oluşturulacak doktora programı kapsamında, kariyerinin başındaki araştırmacıların sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlar özelinde yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ortak kuruluşlardan en az bir tanesi doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır. Program kapsamında istihdam edilen araştırmacıların, projenin akademik ortağının yürütmekte olduğu doktora programına kayıtlı olması ancak zamanlarının %50’sinden fazlasını sanayi ortağında geçirmesi gerekmektedir.

Ortak Doktora Programı – (European Joint Doctorates-EJD)

En az 3 farklı AB Üye ve Asosiye Ülkeden 3 farklı kuruluşun bir araya gelerek oluşturacakları uluslararası, sektörler arası ve disiplinler arası doktora programı kapsamında ortak, çift ya da çoklu doktora derecesi verilmesi hedeflenmektedir. Ortak kuruluşlar geçerli doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır.

ITN çağrısı hakkında detaylı bilgi almak ve sorularınızı yöneltebilmek için Türkiye Marie S. Curie Ekibine  ncpmobility@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ITN çağrısının Avrupa Komisyonu’nca yayınlanan ve proje önerisi hazırlamadan önce mutlaka okunması gereken ITN Başvuru Rehberini ekte dikkatinize sunmaktayız. Proje önerisi yazmaya karar vermeniz halinde kullanabileceğiniz Proje Yazım Formatını da yine ekte bulabilirsiniz. Söz konusu dokümanlara ulaşmak ve de çağrı ile ilgili başvuru sayfası için lütfen tıklayınız

X
Secure Login

This login is SSL protected