MENU

TÜBİTAK 2209/A-B ÖN LİSANS/LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE YAZMA EĞİTİMİ
30 Nisan 2024, Salı - 11:08
Güncelleme: 08 Mayıs 2024, Çarşamba - 10:22
A+ A-

Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin TÜBİTAK 2209A ve 2209B proje yazım süreçleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla "Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimi" etkinliği düzenlenecektir.
Projenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin TÜBİTAK 2209A ve 2209B proje yazım süreçleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Aynı zamanda bu bilgileri uygulamalı olarak Bilimsel Araştırma Projeleri ve TÜBİTAK’a yönelik projeler hazırlamaya yönlendirerek, bu programa başvuran öğrencilerin proje önerilerinin niteliğini artırmaktır. Toplam 300 katılımcının yer alacağı eğitim, OMÜ BAPKOB tarafından desteklenmekte ve SEM tarafından organize edilmektedir. Katılım gösteren ön lisans ve lisans öğrencilerine toplam 30 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Eğitimin 14 saati OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığıyla verilirken, diğer 16 saatlik eğitim Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) organizasyonluğunda, proje yürütücülüğü deneyimi olan eğitmenlerin rehberliğinde yüz yüze ve uygulamalı olarak gerçekleşecektir. Başvurusu kabul edilen ön lisans ve lisans öğrencilerinin önce UZEM sisteminden kendilerine tanımlanan videoları izleyecekler, daha sonra tablo 1’de yer alan yüz yüze eğitime katılarak proje yazma becerisi kazanacaklardır. Proje sonunda projesi değerlendirilen ve yeterli bulunan öğrencilerimize OMÜ SEM aracılığıyla SERTİFİKA verilecektir.

Etkinliğe başvuruda katılımcılar belirlenirken aşağıdaki kriterler aranacaktır:
• Ondokuz Mayıs Üniversitesinde aktif şekilde ön lisans ve lisans öğrencisi olmak,
• Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir TÜBİTAK ya da BAP projesine katılmamış olmak,
• TÜBİTAK ya da BAP projesine projeleri yürütmemiş olmak,
• TÜBİTAK-ARBİS veri tabanına kayıtlı olmak ya da kabul edildiği takdirde kayıt yaptırmak.
Birinci aşama proje eğitiminde sınırlı sayıda katılımcı yer alacağından, başvuruların sayısının fazla olması durumunda aşağıdaki şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilecektir:
• TÜBİTAK ya da BAP kapsamında reddedilmiş projesi bulunmak,
• Başvuru sırasında bir proje özeti ile başvurmak (en fazla 100 kelime),
• Genel Akademik Not Ortalaması (GANO).

Etkinlik Yürütücüsü
Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK
Doç. Dr. Betül Bal GEZEGİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mail: projeyazmaegitimi@gmail.com
Not: Eğitime katılmak için aşağıdaki linkten formu doldurun https://forms.gle/s2MqNsMhAanw1RbGA

Proje takvimi için ek dosyaya bakınız.


 

Ek Dosya(lar): 
X
Secure Login

This login is SSL protected