MENU

Tarımda Ar-Ge Destek Programı Kriterleri Güncellendi
13 Ağustos 2021, Cuma - 15:55
Güncelleme: 13 Ağustos 2021, Cuma - 15:55
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerini destekleyecek.
Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2021/24), 3 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda Ar-Ge desteği verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesini sağlamak amacıyla yayımlanan Tebliğ; öncelikli konular kapsamında üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşları, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri ve özel sektör tarafından hazırlanan projelerin başvuru ve değerlendirme süreçleri ile değerlendirme süreci sonunda desteklenmesine karar verilen projelerin Bakanlık Ar-Ge Destek Programından desteklenmesine ilişkin hususları kapsıyor.

Değerlendirme Kurulu
Destek Programı kapsamında desteklenen/desteklenecek Ar-Ge projelerinin değerlendirildiği ve nihai kararların alındığı Değerlendirme Kurulu, Bakanın görevlendireceği Bakan Yardımcısı Başkanlığında;
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüklerinden en az Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde birer temsilci, üniversitelerin bahçe bitkileri, bitki koruma, tarla bitkileri, tarım makineleri, tarım ekonomisi, toprak bilimi ve bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, zootekni, su ürünleri, gıda ve veteriner hekimliği bilim dallarından birer öğretim üyesi temsilci ve TÜBİTAK’tan bir temsilci olmak üzere toplam 19 üyeden ulaşacak.

Çağrı ve Başvuru
Kurulun her yıl için belirlediği öncelikli konulara ilişkin proje başvurularının TAGEM'e sunulması için, sekretarya tarafından her takvim yılında bir kez olmak üzere TAGEM internet sayfasında çağrıya çıkılacak.
İlgililerce, proje formatına uygun şekilde hazırlanan projeler, çağrıda belirtilen süre içerisinde TAGEM’e iletilecek. Başvurusu alınan projeler usul ve esaslarda belirtilen kriterlere göre sırasıyla; sekretarya ön değerlendirmesi, daire başkanlığı, uzman ve Kurul değerlendirmeleri olmak üzere dört aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutulacak.
Desteklenmesine karar verilen projeler, Genel Müdürlük internet sayfasından ilan edilecek.
Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliği (Tebliğ No: 2019/65) yürürlükten kaldıran Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi imzalanan projeler hakkında, ilgili projeler sonuçlanıncaya kadar sözleşmelerinin imzalandığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümleri uygulanacak.
Tebliğ, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

X
Secure Login

This login is SSL protected