MENU

SOLARERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri Başvuruları Başladı
05 Şubat 2016, Cuma - 17:40
Güncelleme: 14 Şubat 2024, Çarşamba - 11:32
A+ A-
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje olan SOLARERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri (DEPOLAMA VE KONVANSİYONEL VEYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLARLA MELEZLEME YOLUYLA DAĞITIM-CSP4.2 ) 2016 çağrıları için başvurular başlamıştır. Depolama ve konvansiyonel ya da yenilenebilir kaynaklarla melezleme ile enerji tesislerinde iyileştirmeler yapılmasının amaçlandığı çağrı kapsamında, ayrıca, konsantre güneş enerjisinden elektrik üretim sistemlerinde depolama konusunda yenilikler yoluyla ve konvansiyonel veya yenilenebilir kaynaklarla melezleme yapılarak enerji tesislerinde iyileştirmeler yapılması hedeflenmektedir.
Çağrı kapsamında desteklenecek Ar-Ge projeleri konuları şunlardır:
 

Fotovoltaik 

- İnorganik ince film hücre ve modül üretimine yönelik yenilikçi prosesler 

- Binalara entegre fotovoltaik (BIPV) elemanların tasarım ve üretimine yönelik özel modüller 

- Yüksek kapasiteli fotovoltaik sistemlerin (PV) kullanımı ve şebekeye entegrasyonu 

- İleri nesil c-Si hücrelerini içeren yüksek verimli fotovoltaik (PV) modüller 

- Cam ve kapsülasyon malzemeleri 

- Yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistem teknolojisi 

- Si hammaddesi, kristalizasyonu ve levhalaması 

- Organik güneş pilleri, perovskitler ve diğer gelişmekte olan kavramlar 

 

Konsantre Güneş Enerjisi 

- Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik sistem komponentlerinde verim artırımı ve maliyet düşürülmesi 

- Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretim sistemlerini konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji elde eden sistemlerle birlikte kullanan enerji üretimine yönelik tesisler

- Güneşten termal enerji (STE) üretim tesislerine yönelik yeni sıvıların geliştirilmesi

 
Proje ön başvurularının son kabul tarihi 11 Nisan 2016 olan etkinlik hakkında detaylı bilgiye erişmek için www.solar-era.net adresini ziyaret ediniz.
 
 
Dış Kaynaklı Proje Birimi
PROJE YÖNETİM OFİSİ
Dahili:7017
X
Secure Login

This login is SSL protected