MENU

KOSGEB Destek Programları Kurullarında Görevlendirilecek Öğretim Elemanları Hakkında
01 Aralık 2021, Çarşamba - 15:52
Güncelleme: 01 Aralık 2021, Çarşamba - 15:52
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

KOSGEB Destek Programları Kurullarında Görevlendirilecek Öğretim Elemanı bağımsız değerlendiriciler, ilgili usul esaslarda "KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici Görevlendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında görevlendirilebileceği belirtilenlerden ilgili destek programının uygulama esaslarında tanımlanan kişileri" olarak ifade edilmiştir.

KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici Görevlendirmelere İlişkin Usul Esaslar'da "MADDE 5-(1) Kurul üyeliği, proje değerlendirme raporu hazırlama, proje görüş formu hazırlama, teknik/mali rapor hazırlama, izleyici, hakem, değerlendirme komisyonu gibi KOSGEB süreçlerinde yer almak üzere öğretim elemanları, kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişiler görevlendirilebilir." ve "MADDE 8-(1) Görevlendirmelerde; öğretim elemanları için 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde Yükseköğretim Kurumlarının uygun görüşü, ..." denilmektedir.

2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde "Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ..." denilmektedir.

Bu sebeple, ilgide kayıtlı yazımızda belirtilmiş olan görev/izin belgesi, Rektör onaylı görevlendirme yazısı ve eki Yönetim Kurulu Kararını ifade etmektedir.

Nebahat LİVAOĞLU
KOSGEB Müdürü

X
Secure Login

This login is SSL protected