MENU

“İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ” ALANINDA PROJE ÇAĞRISI AÇILDI
03 Temmuz 2024, Çarşamba - 17:28
Güncelleme: 03 Temmuz 2024, Çarşamba - 17:28
A+ A-

Üniversitemizin Stratejik Planında öncelikli olarak tanımlanan “İleri Malzeme Teknolojileri” alanında proje çağrısına çıkılmıştır. Bu çağrı kapsamında; Yüzey ve Kaplama Teknolojileri, Alaşım Teknolojileri ve Şekil Hafızalı Alaşımlar, Biyomedikal Malzemeler, Giyilebilir Teknolojiler, Fotonik Malzemeler, Biyopolimerler, Seramik Malzemeler, Kompozit Malzemeler amaçlanmaktadır. Teknoloji hazırlık seviyesi (THS) belirlenerek, proje çıktı hedefi en az THS 5 olan öncül araştırmaların yapılmasına destek olunacaktır. Bu çağrı kapsamında aşağıda sunulan konu başlıklarında yenilikçi ve özgün projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri (BAP07), proje türü ile başvuru yapılabilecektir.

Proje çağrısı kapsamında;

Yüzey ve Kaplama Teknolojileri
Alaşım Teknolojileri ve Şekil Hafızalı Alaşımlar
Biyomedikal Malzemeler
Giyilebilir Teknolojiler
Fotonik Malzemeler
Biyopolimerler
Seramik Malzemeler
Kompozit Malzemeler vb. Ar-Ge projeleri değerlendirmeye alınacaktır.
Proje başvuruları için: https://bapsis.omu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çağrı koşulları

Başvuru: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 21.07.2023 tarihli ve 2023/146 sayılı kararı ile onaylanarak 01.10.2023 tarihinde yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinde yer alan Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri (BAP07) proje türü ile BAPSİS üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, öğretim elemanları BAPKOB Uygulama Esasları doğrultusunda performansa yönelik bütçe artırımından faydalanabilecektir.

Proje başvuru tarihleri: 1 Temmuz – 31 Temmuz 2024

X
Secure Login

This login is SSL protected