MENU

“İLAÇ ETKEN MALZEMELER” ALANINDA PROJE ÇAĞRISI AÇILDI
31 Ocak 2024, Çarşamba - 13:51
Güncelleme: 01 Şubat 2024, Perşembe - 16:28
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Üniversitemizin Stratejik Planında öncelikli olarak tanımlanan “İlaç Etken Malzemeler” alanında proje çağrısına çıkılmıştır.  Bu çağrı kapsamında; aşı geliştirmesi, farmasotik, akıllı ilaç sistemleri, teşhis kiti geliştirmesi vb. konulara yönelik AR-GE faaliyetlerini içeren çalışmaların desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi (ürüne dönüştürülmesi) amaçlanmaktadır. Teknoloji hazırlık seviyesi (THS) belirlenerek, proje çıktı hedefi en az THS 5 olan öncül araştırmaların yapılmasına destek olunacaktır. Bu çağrı kapsamında aşağıda sunulan konu başlıklarında yenilikçi ve özgün projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri (BAP07), proje türü ile başvuru yapılabilecektir.

Proje çağrısı kapsamında;

• Aşı  Geliştirmesi,
• Farmasotik,
• Akıllı İlaç Sistemleri,
• Teşhis Kiti Geliştirmesi vb. Ar-Ge projeleri değerlendirmeye alınacaktır.

Proje başvuruları için: https://bapsis.omu.edu.tr/Default2.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çağrı koşulları

Başvuru: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 21.07.2023 tarihli ve 2023/146 sayılı kararı ile onaylanarak 01.10.2023 tarihinde yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinde yer alan Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri (BAP07) proje türü ile BAPSİS üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, öğretim elemanları BAPKOB uygulama esasları doğrultusunda performansa yönelik bütçe artırımından faydalanabilecektir.

Proje başvuru tarihleri: 01 Şubat – 29 Şubat 2024

X
Secure Login

This login is SSL protected