MENU

“Genom Araştırmaları” Alanında Proje Çağrısı Açıldı
28 Mart 2024, Perşembe - 15:49
Güncelleme: 29 Mart 2024, Cuma - 20:12
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Üniversitemizin Stratejik Planında öncelikli olarak tanımlanan “Genom Araştırmaları” alanında proje çağrısına çıkılmıştır.  Bu çağrı kapsamında; biyoteknoloji, kök hücre, genom düzenleme, translasyonel tıp, bitki ıslahı vb. konulara yönelik AR-GE faaliyetlerini içeren çalışmaların desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi (ürüne dönüştürülmesi) amaçlanmaktadır. Teknoloji hazırlık seviyesi (THS) belirlenerek, proje çıktı hedefi en az THS 5 olan öncül araştırmaların yapılmasına destek olunacaktır. Bu çağrı kapsamında aşağıda sunulan konu başlıklarında yenilikçi ve özgün projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri (BAP07), proje türü ile başvuru yapılabilecektir.

Proje çağrısı kapsamında;
• Biyoteknoloji,
• Kök Hücre,
• Genom Düzenleme,
• Translasyonel Tıp,
• Bitki Islahı vb. Ar-Ge projeleri değerlendirmeye alınacaktır.

Proje başvuruları için: https://bapsis.omu.edu.tr/Default2.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çağrı koşulları

Başvuru: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 21.07.2023 tarihli ve 2023/146 sayılı kararı ile onaylanarak 01.10.2023 tarihinde yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinde yer alan Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri (BAP07) proje türü ile BAPSİS üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, öğretim elemanları BAPKOB Uygulama Esasları doğrultusunda performansa yönelik bütçe artırımından faydalanabilecektir.

Proje başvuru tarihleri: 01 Nisan – 30 Nisan 2024

X
Secure Login

This login is SSL protected