MENU

Ekim 2016 Öğretim Üyesi İlanı
21 Ekim 2016, Cuma - 12:03
Güncelleme: 14 Şubat 2024, Çarşamba - 11:37
A+ A-

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.


1-Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.) , tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.
2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:
1-Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.
2-Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar / Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz  Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak ( 1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrasışeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)


MÜRACAAT  YERİ  : Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne  şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT  TARİHİ : Profesör ve Doçent adayları ilanın Resmi Gazetede ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır),

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

 

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

PROF

AÇIKLAMA

DOÇ.

AÇIKLAMA

İktisadi ve İd.Bil.Fak.

Yönetim ve Organizasyon

1

 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizikokimya

1

 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yeniçağ Tarihi

1

 

 

 

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar Öğr.Tekn.Eğitimi

1

 

 

 

Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi

 

 

1

 

Eğitim Fakültesi

İ.Ö.Matematik Eğitimi

 

 

1

 

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

 

 

1

 

Eğitim Fakültesi

Resim-İş  Eğitimi

1

 

 

 

Yaşar Doğu Spor Bil.Fak.

Rekreasyon

 

 

1

 

Yaşar Doğu Spor Bil.Fak.

Beden Eğitimi ve Spor Öğrt.

 

 

1

 

Ziraat Fakültesi

Entomoloji

1

 

 

 

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi

1

 

 

 

Ziraat Fakültesi

Fitopatoloji

1

 

 

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağ.ve Hast.

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

 Çocuk Sağ.ve Hast.

1

Çocuk Endokrinolojisi uzmanı olmak.

1

Çocuk metabolizması uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

1

 

1

 

Tıp Fakültesi

Kulak –Burun-Boğaz Hst.

1

Pediatrik otolaringoloji  eğitimi almış olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

Kulak-Burun-Boğaz Hst.

1

Odyoloji alanında doktora yapmış olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

 Göğüs Hastalıkları

1

 

 

 

Tıp Fakültesi

Radyoloji

1

 

 

 

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

 

 

1

 

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hast.

 

 

1

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Rean.

 

 

2

 

Havacılık ve Uzay Bil.Fak.

Uçak Bakım ve Onarımı

 

 

1

 

Devlet Konservatuarı

Piyano Anasanat Dalı

 

 

1

 

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Termodinamik

1

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Jeodezi

 

 

1

 

 İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi

1

 

 

 

İlahiyat Fakültesi

Din Eğitimi

 

 

1

 

Veteriner Fakültesi

Anatomi

1

 

 

 

Veteriner Fakültesi

Su Ürünleri ve Hast.

 

 

2

 

Veteriner Fakültesi

Parazitoloji

 

 

1

 

Veteriner Fakültesi

Farmakoloji-Toksikoloji

 

 

1

 

Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları

 

 

1

 

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Toh.

 

 

1

 

Veteriner Fakültesi

Besin Hijyeni  ve Tekn.

 

 

1

 

Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: İLANIMIZ 21 EKİM 2016 TARİHİNDE SÖZCÜ GAZETESİNDE ve RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. SON MÜRACAAT TARİHİ 04 KASIM 2016 CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİDİR.

 

Formu indirmek için tıklayınız.

X
Secure Login

This login is SSL protected