MENU

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 25 Yeni Çağrı Açıldı
15 Şubat 2016, Pazartesi - 09:09
Güncelleme: 14 Şubat 2024, Çarşamba - 11:32
A+ A-

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açılmıştır.

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı olup, İlk aşama için son başvuru tarihi 01/04/2016 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Açılan çağrı başlıkları şunlardır:

1003-BIT-BGUV-2016-1 Siber Güvenlik

1003-BIT-GNBT-2016-1 Geleceğin İnterneti

1003-BIT-GOMS-2016-1-1 Kullanıcı Arayüzleri

1003-BIT-GOMS-2016-1-2 İşlemci Mimarileri

1003-BIT-MILT-2016-1 Nesnelerin İnterneti Kapsamında M2M Uygulamalarına Yönelik Araştırmalar

1003-BIT-MNOE-2016-1 Yarıiletken Malzemelere Dayalı Optoelektronik Aygıt ve Sistemler

1003-BIT-ROME-2016-1 Yeni Nesil Robotik Sistemler

1003-BIT-VERI-2016-1 Yenilikçi Bilgi Kesif Yöntemleri

1003-ENE-BORT-2016-1 Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması

1003-ENE-EVKN-2016-1 Maliyet Etkin Enerji Verimli Binalar

1003-ENE-EVSA-2016-1 Sanayi Ölçekli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemleri

1003-ENE-GUCD-2016-1 Elektrik Şebekeleri için Süperiletken Malzeme ve Teknolojileri

1003-ENE-GUNS-2016-1 Güneş Enerjisine Dayalı Isıl ve/veya Birleşik Elektrik Üreten Sistemler

1003-ENE-KOMR-2016-1 Kömür-Biyokütle Karışımlı Yakma Teknolojileri

1003-KMY-KMYM-2016-1 Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar

1003-MAK-ROME-2016-1 Seri Üretim Hatlarında Gömülü Sistemler

1003-OTO-HEAT-2016-1 İçten Yanmalı Motor ve Sürücü Teknolojileri

1003-OTO-MALZ-2016-1 Yeni Nesil Yüksek Mukavemetli Çelikler

1003-SAB-BMED-2016-1 Biyoenstrümantasyon Sistemleri

1003-SAB-BMLZ-2016-1 Nanobiyoteknoloji

1003-SAB-TANI-2016-1 Kanser Tanısı

1003-SAB-TTIP-2016-1 Moleküler Tıp

1003-SBB-AILE-2016-1 Aile İçi Şiddet

1003-SBB-EKBY-2016-1 Rekabetçiliği Etkileyen Faktörler

1003-SUA-YNTM-2016-1 Su Kaynaklarını Etkileyen Faktörler

X
Secure Login

This login is SSL protected