MENU

2022 Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği: Öğrenci Öğrenim-Staj Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı
30 Mart 2022, Çarşamba - 14:58
Güncelleme: 30 Mart 2022, Çarşamba - 16:03
A+ A-

Yayınlanan yalnızca ön değerlendirme sonuçları olup itirazlarınızı 01.04.2022 Cuma günü saat 17:00’ e kadar erasmus@omu.edu.tr mail adresine öğrenci numaranızı belirterek e-posta ile iletiniz. Kesin sonuçlar itirazlar alındıktan sonra öğrenim hareketliliği tercih yerleştirmeleri ilave edilerek yayınlanacaktır.

Yerleştirme Sırlaması ile ilgili açıklamalar:

Sayfa 1: Ön değerlendirmeye alınabilen tüm öğrenim hareketliliğine başvuran öğrenci bilgileri yer almaktadır.

Sayfa 2: Ön değerlendirmeye alınabilen tüm staj hareketliliğine başvuran öğrenci bilgileri yer almaktadır.

Sayfa 3: Ön değerlendirme öğrenim hareketliliği asil ve yedek Erasmus puanlı seçim listesi yer almaktadır.

Sayfa 4: Ön değerlendirme staj hareketliliği asil ve yedek Erasmus puanlı seçim listesi yer almaktadır.

Tüm başvurular aşağıdaki asgari şartları sağlayan öğrenciler arasında değerlendirilmiştir:

1-Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yükseklisans, doktora) bir programda kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak,

2-a) Önlisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

   b)Yükseklisans ve Doktora öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

   c ) Tıp Fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

3-Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus programından daha önce yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar

(DOTs) önceliklendirilir

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Yabancı Dil* Notu:

- Son 3 yılda yapılan (2021 yılında gerçekleşen online sınavın 1 yıllık geçerliliği bulunduğu için 2019 ve 2020 yıllarında yapılan sınavların geçerliliği bulunmaktadır.) Erasmus/Değişim Programları Yabancı Dil Sınavları ve Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 05 - 12 Mart 2022 tarihlerinde yapılan online (çevrimiçi) ve yüzyüze sınavın sonucu veya

-Öğrenci tarafından ibraz edilen geçerli dil belgesinde (KPDS-ÜDS-YDS-E-YDS-YÖKDİL) yer alan dil seviyesi

*Dil barajı:            B1 (öğrenim ve staj için)                                  

Öğrenim Hareketliliği Yerleştirmeleri

Avrupa Komisyonu’nun kararı doğrultusunda ve Avrupa Birliği Dil Yeterlilikleri ile ÖSYM denkliğine göre belirlenen B1 dil barajı Erasmus Öğrenim Hareketliliği öğrenci seçiminde tüm bölümler için kullanılmıştır. Asil olarak, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden faydalanması planlanan öğrenci sayısı 90 olarak belirlenmiştir. Kontenjanlar ilan metninde belirtilen şekliyle birimlere göre dağıtılmıştır. Öngörülen kontenjanlara öğrenci yerleştirilirken fakülte/yüksekokul/enstitü’ye ayrılan kontenjanın program sayısından fazla olduğu durumlarda, tüm programlardan Erasmus başarı puanı en yüksek 1’er öğrenci seçildikten sonra açıkta kalan kontenjanlar fakülte/yüksekokul/enstitü bazında Erasmus Puanı en yüksek olan öğrencilere sırası ile verilmiştir. Tüm yerleştirmeler yapıldıktan sonra boş kalan fakülte/yüksekokul kontenjanları dengeli dağılım ilkesi gözetilerek her biri farklı fakülte/yüksekokul’ dan Erasmus puanı en yüksek öğrenciler seçilerek tahsis edilmiştir.

Staj Hareketliliği Yerleştirmeleri

Yukarıda belirtilen asgari şartları sağlayan ve B1 dil barajını geçen Erasmus Staj Hareketliliği’ne başvuran öğrenciler başvuru ilanında belirtilen kontenjanlar doğrultusunda değerlendirmeye alınmıştır. KA 131 Staj hareketliliğinden faydalanması planlanan asil öğrenci sayısı toplam 35 olarak öngörülmektedir. Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri öğrencilerinin öğrenim hareketliliği kontenjanlarının 1’ er öğrenci ile sınırlandırılması sebebi ile, Tıp Fakültesi lisans öğrencilerine 10, Diş Hekimliği lisans öğrencilerine 3 ve Hukuk Fakültesi öğrencilerine 1 kontenjan tahsis edilmiştir. Her programdan en yüksek puanlı 1’er öğrenci seçilerek bu öğrenciler arasından Erasmus Puanına göre sıralama yapılmıştır. En yüksek puanlı 21 öğrenci asil (Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğrencileri hariç), asil listeye giremeyen diğer 1. sıradaki öğrenciler ise yedek listeye alınmıştır. Buna ek olarak başvurusu olan tüm programların 2. Sıradaki öğrencileri de yedek listeye alınmıştır.

 

Ön Değerlendirme Sonuç Listesi İçin https://erasmus.omu.edu.tr/tr/duyuru/2022-erasmus-ka1-bireylerin-ogrenme...

X
Secure Login

This login is SSL protected