MENU

1908 Çağrılı Projeler “İklim ve Çevre Dostu Üniversite”
27 Haziran 2022, Pazartesi - 11:51
Güncelleme: 10 Ağustos 2022, Çarşamba - 10:22
A+ A-

Üniversitemiz öğretim elemanlarının iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, sıfır atık ve temiz üretim konuları başta olmak üzere Ar-Ge ve yenilikçilik kapsamındaki araştırmalarını desteklemek amacıyla OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) tarafından 1908 kodlu proje çağrısına çıkılmıştır. Proje başvuruları için: https://bap.omu.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


Proje Çağrısının Kapsamı


• İklim değişikliği,
• Sürdürülebilirlik,
• Döngüsel ekonomi/ Döngüsel tarım/ Endüstriyel simbiyoz,
• Yeşil büyüme,
• Sıfır atık /Geri dönüşüm/ Atık toplama ve ayırma sistemleri,
• Temiz üretim / Çevre dostu malzemeler/ Yeşil kimya,
• Yenilenebilir enerji / Enerji verimliliği / Enerji tasarrufu,
• Yağmur hasadı /Su yönetimi/ Atık su arıtımı,
• Akıllı çevre takip sistemleri / Akıllı tarım uygulamaları/ Akıllı ambalaj sistemleri/ Akıllı ulaşım sistemleri
• Hava kalitesi yönetimi (Hava kirliliği kontrolü, gürültü yönetimi vb.),
• Katı atık yönetimi / Tehlikeli atık yönetimi/ Toprak kalitesi yönetimi,
• İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere proje çağrısı kapsamındaki konularda farkındalığın artırılmasına yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları,
• Eğitime entegre kampüs içi uygulamaların geliştirilmesi,
• Tarımsal iklim değişikliği algısı,
• Afet önleme sistemleri (erken uyarı sistemleri)


ÇAĞRI KOŞULLARI
Çağrı kapsamında 30 bin TL’ye kadar proje bütçesi sağlanacaktır. *
Proje başvuru tarihleri: 27 Haziran- 29 Temmuz 2022
Proje süresi: 6-9 ay

*Projenin niteliğine ve hakem raporlarına göre BAPKOP proje bütçesinde artırım yapabilir.
** Disiplinler arası projeler öncelikli olarak desteklenecektir.

X
Secure Login

This login is SSL protected