MENU

MARUF21 Doktora Çarşısı

T.C. MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Şehir Planlama Koordinatörlüğü

Özel Oturum

Online

13 Ağustos 2021, Cuma - 00:00 - 23:45
A+ A-
04 Ağustos 2021

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından iki yılda bir uluslararası formatta düzenlenen, Marmara Urban Forum'un (Marmara Uluslararası Kent Forumu - MARUF) ikinci kez, 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak “Çözüm Üreten Kentler: Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et” başlığıyla düzenlenmek üzere hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Şehirleşme, çevre ve yerel yönetimler gibi alanlarda küresel ölçekte bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamada etkili bir platform olan Marmara Urban Forum / Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) kapsamında PhD Showcase - Doktora Çarşısı adlı özel oturum ikinci kez düzenlenecektir. Bu özel oturumda, doktora programlarına kayıtlı olan araştırmacıların tez araştırmalarını, maksimum 3 dakika içerisinde, sözlü şekilde ve İngilizce olarak sunmaları beklenmektedir. Çalışmalarını sunan araştırmacılar belediye başkanları, akademisyen ve uygulamacılardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirilecektir.

Son başvuru tarihi 13 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar uzatılmış olan özel oturum için başvuru şartları ve yarışma kurallarına dair bilgilere www.marmaraurbanforum.org/doktora-carsisi adresi üzerinden ulaşılabilir. MARUF21 Doktora Çarşısı’na başvuru alınacak tez konuları; çevre, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik, kentleşme, ulaşım, dayanıklılık, altyapı, sosyal hizmetler, göç, kentsel tasarım, akıllı şehircilik, yerel yönetimler, yönetişim, kamu sağlığı olarak belirlenmiştir. Doktora öğrencilerinin 250 kelimeyi aşmayacak tez özetlerini, 13 Ağustos 2021 tarihine kadar yukarıdaki linkte bulunan başvuru formunu doldurarak göndermeleri gerekmektedir.

AddThis Sharing Buttons
X
Secure Login

This login is SSL protected