MENU

Dijital Ortamlara Erişim İmkanı Olmayan Öğrencilere Yönelik Çözümler Sunan Üniversiteler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

İşbirliği

İlgili üniversite kampüsleri/web siteleri

05 Kasım 2020, Perşembe (Tüm gün) - 31 Aralık 2020, Perşembe (Tüm gün)
A+ A-
05 Kasım 2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.05.2020 tarih ve E.31978 sayılı yazısıyla "Dijital ortamlara erişim olmayan öğrencilere yönelik çözümlerin (alternatif çevrimiçi erişim yollarının kullanılmasına izin verilmesi, öğrencinin bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet erişim olanaklarının değerlendirilmesi vb.) üretilmesi kapsamında, aşağıda ismi yer alan üniversiteler, tüm öğrencilere bilişim ve altyapı desteği sağlamaktadır.

- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan İlhan Varank Kütüphanesi Bilgisayar Laboratuvarı; Burdur ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin, öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesini beyan etmeleri durumunda ateş ve HES kodu kontrolü dahil olmak üzere tüm pandemi tedbirlerine uymaları ve sadece kendilerine tahsis edilen alanda çalışma yapmaları şartı ile kapasitesi oranında tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulmuştur.)

- Sinop Üniversitesi (Sinop ilinde ikamet eden öğrenciler, müracaat etmeleri halinde, Sinop Üniversitesi’ne ait tüm yerleşkelerde hizmete sunulan bilişim alt yapısından, teknolojik ve dijital imkanlardan yararlanabilecektir.)

- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Evliya Çelebi Yerleşkesi’nde bulunan Ömer Halisdemir Kütüphanesi bilgisayar laboratuvarı tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına açıktır.)

- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Eğitim Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda bulunan bilgisayar laboratuvarları tüm üniversite öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.)

- Sanko Üniversitesi (Merkez Kütüphanesi’nde bulunan bilgisayarlar üniversite öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.)

- Bayburt Üniversitesi (Tüm üniversite öğrencileri, internet alt yapısı ve dijital imkanlardan yararlanabileceklerdir.)

- Kocaeli Üniversitesi (Mevcut imkanlar, tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına açıktır.)

- Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu (Tüm üniversite öğrencilerinin müracaatları halinde mevcut imkanlar kullanıma açılacaktır.)

- Iğdır Üniversitesi (Iğdır’da ikamet eden bütün üniversite öğrencileri müracaat etmeleri halinde -HES kodu ve öğrenci kimliklerini ibraz ederek- bilişim alt yapısından istifade edebileceklerdir.)

- Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul'da ikamet eden ve bireysel bilişim olanaklarının yetersizliği nedeniyle çevrimiçi sınavlara katılımda zorluk çeken öğrencilere, başvurmaları halinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan teknolojik ve dijital imkânlar kullandırılabilecektir. Üniversitemiz Yerleşkelerine HES Kodu uygulamasıyla girilmektedir.)

- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir ilinde ikamet eden tüm üniversite öğrencileri, müracaat etmeleri halinde, tüm yerleşkelerde hizmete sunulan bilişim altyapısından teknolojik ve dijital imkanlardan yararlanabileceklerdir.)

- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir’de ikamet etmekte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri, sınav tarihinden en az üç gün önce kampus-yardim@ieu.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildirmeleri ve giriş alanında öğrenci kimlik kartlarını ibraz ederek, ateş ve HES kodu kontrolü dahil olmak üzere tüm pandemi tedbirlerine uymaları ve sadece kendilerine rezerve edilen alanda çalışma yapmaları şartı ile mevcut teknolojik ve dijital imkânlardan yararlanabileceklerdir.)

- Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara’da ikamet eden veya bulunan üniversite öğrenciler, uzaktan eğitim süreci boyunca, Türkkuşu Kampüsü bilgisayar laboratuvarlarından HES Kodu ve öğrenci kimliklerini ibraz ederek faydalanabileceklerdir.)

- İzmir Bakırçay Üniversitesi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri, HES kodlarıyla birlikte pandemi koşullarına riayet ederek, İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisi’ne müracaat ederek mevcut teknolojik ve dijital imkanlardan yararlanabileceklerdir.)

- Süleyman Demirel Üniversitesi (Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Isparta’da olup başka illerde okuyan ve uzaktan eğitim fırsatı olmayan öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz olarak devam ettirebilmesi adına sınıflar oluşturulmuştur. Fakültedeki 118 nolu bilgisayar laboratuvarı ile 120 nolu derslik sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmet verecek olup, gerekli hallerde diğer labaratuvarların kullanımı da sağlanacaktır.)

- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (İnternet alt yapısı ve dijital imkanlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin kullanımına açıktır.)

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Teknolojik ve dijital imkanlar, tüm üniversite öğrencilerinin istifadesine açıktır.)

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla ilinde bulunan tüm üniversite öğrencileri, https://randevu.mu.edu.tr adresinden randevu almaları, girişlerde HES kodu ve öğrenci kimlik kartlarını veya resimli öğrenci belgesini ibraz etmeleri halinde, uzaktan eğitim süresince ihtiyaç duymaları halinde bilgisayar laboratuvarlarını kullanabileceklerdir.)

- Balıkesir Üniversitesi (Bilgisayar ve internet sağlayıcısı uygun olan laboratuvar, kütüphane gibi yerler, bütün yükseköğrenim öğrencilerinin kullanımına -birime başvurmak, randevu almak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartıyla- açıktır.)

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Merkez Kütüphanesi ile merkez ve ilçelerde bulunan bilgisayar laboratuvarları Covid-19 pandemi kuralları çerçevesinde HES kodu sorgulaması ile maske kullanımı koşuluyla birimlerimizin kapasitesi oranında tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca EDURAM ağına bağlı üniversitelerin öğrencileri kendi üniversitelerinde kullandıkları gibi - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan akademik birimlerin uygun alanlarında dizüstü bilgisayarları, tabletleri ve telefonları ile kablosuz (wi-fi) internet kullanabilirler.)

- İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul'da ikamet eden üniversite öğrencilerinin müracaatları halinde mevcut imkanlar kullanımına açılacaktır.)

- İskenderun Teknik Üniversitesi (KÜTÜPHANE İSTE - BKM: Bilgi Keşif Merkezi ve bünyesindeki bilgisayar laboratuvarı, tüm üniversite öğrencilerinin sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun olarak kullanımlarına açılmıştır.)

- İnönü Üniversitesi (Bilgisayar laboratuvarları, tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulmuştur. Öğrenciler kimlik kartlarını ibraz ederek hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımına dikkat etmeleri şartıyla imkanlar ölçüsünde faydalanabileceklerdir. Kullanılabilecek bilgisayar laboratuvarları - İskenderun Teknik Üniversitesi resmi web sayfasında yayınlanmaktadır.)

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir'de ikamet eden ve internet erişimi ile dijital imkanların yetersizliği nedeniyle, çevrimiçi eğitim ve sınavlara katılımda zorluk çeken öğrencilere, mesai saatleri içerisinde öğrenci kimlikleri ya da öğrenci belgeleri ile başvurmaları halinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı çalışma salonu ve internet alt yapısı kullandırılacaktır.)

- Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir’de ikamet eden/bulunan tüm üniversite öğrencileri, uzaktan eğitim süreci boyunca Porsuk Meslek Yüksek Okulu bilgisayar laboratuvarından ve Mühendislik Fakültesi bilgisayar laboratuvarından https://bit.ly/3jkTcJV adresinden randevu alıp, HES Kodu ve Öğrenci Kimliklerini ibraz ederek faydalanabileceklerdir.)

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale’de ikamet eden üniversite öğrencileri, uzaktan eğitim süreci boyunca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgisayar laboratuvarından, bidb@comu.edu.tr e-posta adresinden randevu alıp, HES kodu ve öğrenci kimliklerini ibraz ederek, faydalanabileceklerdir.)

- Batman Üniversitesi (Batman’da ikamet eden üniversite öğrencileri, uzaktan eğitim süreci boyunca, Batı Raman Kampüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesi bilgisayar laboratuvarından, HES kodu ve öğrenci Kimliklerini ibraz ederek, faydalanabileceklerdir.)

- Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep’te ikamet eden bütün üniversite öğrencileri müracaat etmeleri halinde (HES kodu ve öğrenci kimliklerini ibraz ederek) bilişim alt yapısından istifade edebileceklerdir.)

- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Müracaat etmeleri halinde mevcut teknolojik ve dijital imkanlar, öğrencilerin kullanımına sunulacaktır.)

- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı’nda bulunan bilgisayar laboratuvarları -öğrenci kimlik kartlarını ibraz ederek hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımına dikkat etmeleri şartıyla- tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulmuştur.)

- İstanbul Üniversitesi (Talep halinde fizikî ortak alanlar (bilgisayar laboratuvarları ve kütüphaneler) ve wi-fi şifreleri tüm üniversite öğrencilerinin hizmetine açılacaktır.)

- Afyon Kocatepe Üniversitesi (Merkez Kütüphanesi ile merkez ve ilçelerde bulunan bilgisayar laboratuvarları, Covid-19 pandemi kuralları çerçevesinde HES kodu sorgulaması ile maske kullanımı koşuluyla, birimlerin kapasitesi oranında, tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulmuştur.)

- İstanbul Arel Üniversitesi (Mevcut teknolojik ve dijital imkanlar, tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına açıktır.)

- Pamukkale Üniversitesi (Uzaktan eğitim süresince Denizli'de ikamet eden tüm üniversite öğrencileri müracaatları halinde (HES kodu ve öğrenci kimliklerini ibraz ederek) mevcut imkanlardan yararlanabilecektir.)

AddThis Sharing Buttons
X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz