MENU

Bilirkişilik Temel Eğitimi

OMÜSEM

OMÜSEM Eğitim Salonu

13 Ekim 2018, Cumartesi - 09:00 - 15 Ekim 2018, Pazartesi - 16:45

0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 34 10

omusem@omu.edu.tr

A+ A-
27 September 2018

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜSEM)

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Üniversitemiz, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından “Bilirkişilik Temel Eğitimi” ni verebilmek üzere yetkilendirilmiştir.
Eğitimciler: Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL, Prof. Dr. Mustafa TİFTİK,
Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARACAN ÇETİN, Dr. Öğr. Üyesi Hande ÜNSAL
Eğitim Tarihleri: 13, 14, 20, 21 Ekim 2018/ 4 gün
Süre: 18 saat teorik, 6 saat uygulama, toplam 24 saat
Saat: 09:30-16:20
Son Başvuru Tarihi: 05 Ekim 2018
Kesin Kayıt Tarihleri: 08-11 Ekim 2018
OMÜ Personeli Katılım Ücreti: 450-TL (KDV dahil)
Bireysel Katılım Ücreti: 600-TL (KDV dahil)
İrtibat Telefonları: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 34 10

E-mail: omusem@omu.edu.tr

Amaç: Adalet Bakanlığının 03/11/2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanan 3/8/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde öngörülen bilirkişi olarak görev yapabilmek için zorunlu olan Bilirkişilik Temel Eğitimini vermek.

İçerik: Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Etkinlik Takvimi'ne gözat
Diğer Etkinlikler
X
Secure Login

This login is SSL protected