MENU

2016 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI TR/83/16/DFD BAŞVURULARI BAŞLADI

18 Mayıs 2016, Çarşamba - 12:28

Paylaş

  2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı, TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelişim stratejilerinin ortaya konulmasına yönelik tedbirlerin alınması ve araştırma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesini amaçlayan bir programdır. Programın öncelikleri arasında;
   - Bölgesel yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve kümelenme çalışmalarının desteklemesi,
   - İnsan kaynaklarının bölgenin üretim ve hizmet ihtiyaçlarına göre örgütlenmesinin desteklenmesi,
   - Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal içermenin sağlanması,
   - Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,
   - Çevrenin korunması ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarının desteklenmesi,
   - Beşeri sermaye altyapısının güçlendirilmesi yer almaktadır.
   Toplam bütçesi 500.000 TL olan programa KAYS üzerinden son başvuru tarihi 23/12/2016 olup program hakkında detaylı bilgi ekte bulunmaktadır.


   Proje Yönetimi Ofisi
   Dış Kaynaklı Proje Birimi
   pyo@omu.edu.tr
   Dahili:7017

Son Güncelleme: 18 Mayıs 2016, Çarşamba - 12:30

X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz