AY İŞLEM TANIMI SON İŞLEM TARİHİ İŞLEM KONUSU İLGİLİ MEVZUAT BİRİM
OCAK
Taşınır Raporlama 01-07 Ocak
 1. Rektörlük Makamına sunulmak üzere Yıl Sonu Taşınır Raporlarının Taşınır Yönetim Birimine gönderilmesi
 2. Rektörlük Makamına sunulmak üzere Harcama Birimlerinin yıllık hurda raporlarının Taşınır Yönetim Birimine gönderilmesi
 3. Taşınır Kontrol Yetkilileri tarafından "Taşınır Kontrol Yetkilisi Periyodik (3 Aylık) Kontrol Formları ve ek raporlarının" gönderilmesi
OMÜ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ İMİDB
Su Sayaçlarının Okunması 2 Ocak Kiraya verilen taşınmazların su sayaçlarının üçer aylık dönemler halinde okunarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bildirimi YİTDB
Taşınmaz Kantin Denetim İşlemleri 2 - 10 Ocak Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Müdürlüklerden 3 Aylık Dönemler Halinde Kantin Denetimlerinin Yapılarak İMİD bildirilmesi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK İMİDB
Akademik Teşvik işlemleri 2 - 14 Ocak Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına Akademik Teşvik Başvurularının Yapılması.
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ REKTÖRLÜK ATDDİK
Öğrenci Alım Teklifi 2 - 31 Ocak Lisans ve Önlisans Düzeyinde Yeni Açılan Programlara Öğrenci Alımı Tekliflerinin Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekalıklar / Müdürlükler
Proje Başvuruları 3 – 28 Ocak 1. DÖNEM BAP PROJE BAŞVURULARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK PYO
Bahar Yarıyılı Ders Programları MEK-SİS 4 Ocak Bahar YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının Fakülte/ Yüksekokul Tarafından Mek-Sis Veri Tabanına İşlenmesi Meksis Yükseköğretim Mekanları Envanter Sınıflandırma Sistemi Kılavuzu Dekanlıklar / Müdürlükler
Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirme 4 Ocak Bahar YY Açılacak Olan Dersler İle Bu Dersleri Verecek Olan Öğr. Elemanlarının ÖİDB Bildirilmesi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Dekanlıklar / Müdürlükler
Bahar Yarıyılı Ders Programları 4 Ocak Bahar YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının ÖİDB Bildirilmesi 2547 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Dekanlıklar / Müdürlükler
Engelli öğrencilerin engel durumlarından kaynaklanan gereksinimlerinin bildirimi 6 Ocak Ortak Dersler Yarıyıl Sonu Bütünleme Sınavlarına Girecek Engelli Öğrencilerin UZEM'e Bildirilmesi OMÜ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMALARI USUL VE ESASLARI SKSDB
Valilik Brifing 10 Ocak
 1. Kadro ve Personel Durumuna (Personel Daire Başkanlığı)
 2. Bina Lojman Tesis, Araç-Makina Parkına (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
 3. Eğitim - Öğretim Hizmetlerine (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
 4. Sağlık Hizmetlerine (SUVAM - Diş Hekimliği - Veteriner Fakültesi)
 5. Bilimsel Araştırma Projelerine (Proje Yönetim Ofisi)
İlişkin Sayısal Verilerin Her Üç Ayda Bir SGDB'ye Raporlanması
İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SGDB
Döner Sermaye İşletme Dekanlık / Müdürlükler Bünyelerinde Kurulan Komisyonlar 11 Ocak Bir Soraki Mali Yılın Alım İşlemleri İçin Dekanlık / Müdürlükler Bünyelerinde Kurulan Komisyonların Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne Bildirilmesi
 • OMÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • DÖN.SER.İŞL.
  Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Ocak Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi 193 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU SGDB
  Akademik Teşvik işlemleri 16 - 20 Ocak Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunca Başvuru Sahibinin Faaliyetlerinin Kendilerince İncelenmeye Uygun Olup Olmadığına Karar Verilmesi. Uygun Görülmeyen Başvuruların Gerekçeli Olarak Değerlendirilmek Üzere Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna İletilmesi AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ REKTÖRLÜK ATDDİK
  Kısmi Zamanlı Öğrenci 17 Ocak Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  Engelli öğrencilerin engel durumlarından kaynaklanan gereksinimlerinin bildirimi 20 Ocak Ortak Dersler Yarıyıl Sonu Tek Ders Sınavlarına Girecek Engelli Öğrencilerin UZEM'e Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim - Öğretim Uygulamaları Usul ve Esasları SKSDB
  Akademik Teşvik işlemleri 23 - 27 Ocak Başvuru Değerlendirme Raporlarının Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Dekanlıklar veya Müdürlükler Tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna Gönderilmesi. AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ REKTÖRLÜK ATDDİK
  Özel Öğrenci 25 Ocak Özel Öğrenci Müracaatlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Sarf Malzeme Listeleri 25 Ocak Bir Sonraki Mali Yıl İçerisinde Dekanlık / Müdürlükler Bünyesinde Kullanılması Düşünülen Kırtasiye Malzemeleri Listelerinin İmidb Gönderilmesi İMİDB
  Demirbaş Malzeme Listeleri 25 Ocak Bir Sonraki Mali Yıl İçerisinde Dekanlık / Müdürlükler Bünyesinde İhtiyaç Duyulan Demirbaş Malzemeleri Listelerinin İmidb Gönderilmesi İMİDB
  Bahar Yarıyılı Ders Bilgi Paketi 28 Ocak Bahar YY Ders Bilgi Paketi - Ders Katoloğunun Güncellenmesi (EBS) ÖİDB
  Akademik Teşvik İşlemleri 30 Ocak-14 Şubat Akademik Teşvik Başvurularının Karara Bağlanması AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ REKTÖRLÜK ATDDİK
  Birim Faaliyet Raporu 31 Ocak Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının Üst Yöneticiye Sunulması ve SGDB'ye Gönderilmesi KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLAR VE PERFORMANS PROGRAMLARI İLE FAALİYET RAPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK SGDB
  Eğitim Alan Personel İsimlerinin Bildirilmesi 31 Ocak PDB Haricinde Yapılan Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Alan Personel Bilgilerinin Her Ay Sonunda Düzenli Olarak PDB’ye Bildirilmesi OMÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ PDB
  ŞUBAT SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Şubat Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
  Bahar Yarıyılı Ders Programları MEK-SİS 1 Şubat Bahar YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının Fakülte/ Yüksekokul Tarafından Mek-Sis Veri Tabanına İşlendikten Sonra ÖİDB Bildirilmesi Dekanlık / Müdürlükler
  OMÜ Vakıf Bursu 7 Şubat Birinci Sınıf Öğrencilerinin OMÜ Vakıf Burs Başvurularının Dekanlık / Müdürlük Tarafından Değerlendirilerek ÖİDB Gönderilmesi OMÜ Vakfı Burs Yönetmeliği ÖİDB
  Tek Ders Sınav Sonuçları 8 Şubat Tek Ders Sınav Sonuçlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Spor Şenlikler 8 Şubat Geleneksel Üniversite İçi Spor Şenliğine Katılacak Branşların Dekanlık / Müdürlükler Tarafından Belirlenerek SKSDB Bildirimi Yüksek Öğretim Kurumları - Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği SKSDB
  Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Şubat Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
  Kısmi Zamanlı Öğrenci 17 Şubat Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  Bahar Y.Y. Lisansüstü Program Açma Teklifleri 28 Şubat Lisansüstü Düzeyde Program Açma Tekliflerinin ABD Başkanlıkları Tarafından Enstitü Müdürlüklerine Bildirilmesi ABD Başkanlıkları
  MART
  Proje Başvuruları 1 – 31 Mart 2. DÖNEM BAP PROJE BAŞVURULARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK PYO
  Hurda İşlemleri 1 – 31 Mart Rektörlük Makamına sunulmak üzere Harcama Birimlerinin yıllık hurda raporlarının Taşınır Yönetim Birimine gönderilmesi OMÜ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ İMİDB
  Bahar Y.Y. Lisansüstü Program Açma Teklifleri 1 - 31 Mart Lisansüstü Düzeyde Program Açma Tekliflerinin Enstitü Müdürlükleri Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Enstitü Müdürlükleri
  Yatırım Programı Uygulama Raporu 1 - 31 Mart Yılı Bütçesinde Sermaye (06 Ekonomik Kod) Ödeneği Bulunan Harcama Birimleri Tarafından Her Üç Ayın Son Haftası Dönem Sonu Yatırım Uygulama Raporunun Hazırlanarak SGDB'ye Gönderilmesi Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SGDB
  SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Mart Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
  Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Mart Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
  Maaş Promosyonu Talep Yazıları 15 Mart Banka Maaş Protokolünün imzalanmasını müteakip Kurumumuza naklen gelen ve ilk defa atanan ya da ücretsiz izin dönüşü göreve başlayan personele ilişkin promosyon taleplerinin SGDB'ye gönderilmesi. Maaş Promosyon Protokolü SGDB
  Üniversite içi spor şenlikleri 15 Mart Üniversite İçi Spor Şenliklerine Katılınacak Fakülte / Y.Okul / MYO Spor Branşlarının SKSDB'ye Bildirilmesi SKSDB
  Kısmi Zamanlı Öğrenci 17 Mart Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  Engelli öğrencilerin engel durumlarından kaynaklanan gereksinimlerinin bildirimi 24 Mart Ortak Dersler Arasınavlarına Girecek Engelli Öğrencilerin UZEM Birimine Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim - Öğretim Uygulamaları Usul ve Esasları SKSDB
  NİSAN Taşınmaz Kantin Denetim İşlemleri 1 - 10 Nisan Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Müdürlüklerden 3 Aylık Dönemler Halinde Kantin Denetimlerinin Yapılarak İMİD bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik İMİDB
  Yaz Okulu Ders Açma İşlemleri 1 Nisan Yaz Okulunda Açılacak Derslerin OİDB Bildirimi OMÜ Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönergesi Dekanlıklar
  Su Sayaçlarının Okunması 1 Nisan Kiraya verilen taşınmazların su sayaçlarının üçer aylık dönemler halinde okunarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bildirimi YİTDB
  Taşınır Raporlama 1 - 7 Nisan Taşınır Kontrol Yetkilileri tarafından "Taşınır Kontrol Yetkilisi Periyodik (3 Aylık) Kontrol Formları ve ek raporlarının" gönderilmesi OMÜ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ İMİDB
  SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Nisan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
  Müfredat Değişiklik Önerileri 1 - 30 Nisan Ders ve Müfredat Değişikliklerine İlişkin Önerilerin (Yeni Ders Ekleme, Ders Kaldırma, Dersin Adı, Kodu, Ulusal Kredisi/Akts Değişikliği Vb.) Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirimi Eğitim Komisyonu Yönergesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  5 Nisan Ders ve Müfredat Değişikliklerine İlişkin Önerilerin (Yeni Ders Ekleme, Ders Kaldırma, Dersin Adı, Kodu, Ulusal Kredisi/Akts Değişikliği Vb.) Bölüm Başkanlıkları Tarafından Dekanlık / Müdürlüğe Bildirimi Eğitim Komisyonu Yönergesi Bölüm Başkanlıkları
  Valilik Brifingi 10 Nisan
  1. Kadro ve Personel Durumuna (Personel Daire Başkanlığı)
  2. Bina Lojman Tesis, Araç-Makina Parkına (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
  3. Eğitim - Öğretim Hizmetlerine (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
  4. Sağlık Hizmetlerine (SUVAM - Diş Hekimliği - Veteriner Fakültesi)
  5. Bilimsel Araştırma Projelerine (Proje Yönetim Ofisi)
  İlişkin Sayısal Verilerin Her Üç Ayda Bir SGDB'ye Raporlanması
  İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SGDB
  Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Nisan Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
  Kısmi Zamanlı Öğrenci 17 Nisan Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  Lisansüstü Kontenjanlar 17 Nisan Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılında Enstitülere Alınacak Öğrenci Kontenjan Önerilerinin Abd Başkanlıkları Tarafından Müdürlüğe Bildirimi ABD Başkanlıkları
  Lisansüstü Uzaktan Eğitim Prog. Kontenjan YÖK İzinleri 20 Nisan Daha Önce İzin Verilen Uzaktan Eğitim Lisansüstü Programlarına Bir Yılda İki Defa Öğrenci Kabul Edilebilmesi İçin Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirimi YÖK Kararı Enstitü Müdürlükleri
  Güz YY. Yatay Geçiş İşlemleri 26 Nisan Güz Yarıyılında Lisansüstü /Lisans Ve Önlisans İlave Yatay Geçiş Kontenjanlarının Bölüm Başkanlıklarınca Belirlenerek Dekanlık ve Müdürlüklere Bildirimi ABD Başkanlıkları
  Yaz Okulu Ders Denkliği İşlemleri 27 Nisan Yaz Okulunda Açılacak Olan Biriminize Ait Denk Derslerin OİDB Bildirimi OMÜ Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönergesi Dekanlıklar
  Lisansüstü Kontenjanlar 30 Nisan Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılında Enstitülere Alınacak Öğrenci Kontenjan Önerilerinin ÖİDB Bildirimi Enstitü Müdürlükleri
  Bahar Y.Y.Lisansüstü Program Açma Teklifleri 30 Nisan Lisansüstü Düzeyde Program Açma Tekliflerinin Enstitü Müdürleri Tarafından ÖİDB Bildirimi Enstitü Müdürlükleri
  MAYIS
  SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Mayıs Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
  Proje Başvuruları 5 – 27 Mayıs 3. DÖNEM BAP PROJE BAŞVURULARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK PYO
  Akademik Takvim Önerileri 11 Mayıs Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Akademik Takvim Önerilerinin Dekanlık / Müdürlükler Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Mayıs Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
  Kısmi Zamanlı Öğrenci 17 Mayıs Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  Güz YY. Yatay Geçiş İşlemleri 17 Mayıs Lisansüstü / Lisans ve Önlisans İlave Yatay Geçiş Kontenjanlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından Belirlenerek ÖİDB Bildirimi Dekanlıklar / Müdürlükler
  HAZİRAN SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Haziran Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
  Yatırım Programı Uygulama Raporu 1 - 30 Haziran Yılı Bütçesinde Sermaye (06 Ekonomik Kod) Ödeneği Bulunan Harcama Birimleri Tarafından Her Üç Ayın Son Haftası Dönem Sonu Yatırım Uygulama Raporunun Hazırlanarak SGDB'ye Gönderilmesi Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SGDB
  Kısmi Zamanlı Öğrenci 1 - 30 Haziran Birimlerin Kısmi Zamanlı Öğrenci İhtiyaçlarını ve Çalıştırma Gerekçelerini "Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu" ile SKSDB Bildirilmesi Kısmi zamanlı Öğrenci Çalıştırma yönergesi SKSDB
  Hurda İşlemleri 1 - 30 Haziran Hurdaya ayrılan demirbaş malzemelerin Taşınır Yönetim Birimine teslim edilmesi OMÜ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ İMİDB
  Engelli Öğrenci Birimi 2 Haziran Yarıyıl Sonu Bütünleme Ortak Dersler Sınavlarına Girecek Engelli Öğrencilerin UZEM Birimine Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim - Öğretim Uygulamaları Usul ve Esasları SKSDB
  Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Haziran Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
  Kısmi Zamanlı Öğrenci 19 Haziran Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  Engelli öğrencilerin engel durumlarından kaynaklanan gereksinimlerinin bildirimi 16 Haziran Ortak Dersler Yarıyıl Sonu Tek Ders Sınavlarına Girecek Engelli Öğrencilerin UZEM Birimine Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim - Öğretim Uygulamaları Usul ve Esasları SKSDB
  Özel Bütçe Teklifleri Haziran Sonraki 3 Yılın Bütçe Tekliflerinin Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanarak SGDB'ye Bildirilmesi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi SGDB
  TEMMUZ
  Taşınır Raporlama 1 - 7 Temmuz Taşınır Kontrol Yetkilileri tarafından "Taşınır Kontrol Yetkilisi Periyodik (3 Aylık) Kontrol Formları ve ek raporlarının" gönderilmesi OMÜ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ İMİDB
  Taşınmaz Kantin Denetim İşlemleri 1 - 10 Temmuz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Müdürlüklerden 3 Aylık Dönemler Halinde Kantin Denetimlerinin Yapılarak İMİD bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik İMİDB
  SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Temmuz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
  Su Sayaçlarının Okunması 1 Temmuz Kiraya verilen taşınmazların su sayaçlarının üçer aylık dönemler halinde okunarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bildirimi YİTDB
  Tek Ders Sınav Sonuçları 2 Temmuz Tek Ders Sınav Sonuçlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Valilik Brifingi 10 Temmuz
  1. Kadro ve Personel Durumuna (Personel Daire Başkanlığı)
  2. Bina Lojman Tesis, Araç-Makina Parkına (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
  3. Eğitim - Öğretim Hizmetlerine (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
  4. Sağlık Hizmetlerine (SUVAM - Diş Hekimliği - Veteriner Fakültesi)
  5. Bilimsel Araştırma Projelerine (Proje Yönetim Ofisi)
  İlişkin Sayısal Verilerin Her Üç Ayda Bir SGDB'ye Raporlanması
  İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SGDB
  Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Temmuz Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
  Kısmi Zamanlı Öğrenci 17 Temmuz Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  Özel Yetenek Sınavı Takvimi 19 Temmuz Bir sonraki Eğitim - Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavı İle Alınacak Öğrencilere Ait Sınav Takviminin Belirlenerek Dekanlıklar Tarafından ÖİDB Gönderilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Doğalgaz İhtiyacı 26 Temmuz Önümüzdeki Yıl, Dekanlık / Müdürlük Bünyesinde Kullanılacak Olan Doğalgaz İhtiyaç Raporunun İmidb Bildirilmesi İMİDB
  Akaryakıt ve
  Kalorifer Yakıtı İhtiyacı
  26 Temmuz Önümüzdeki Yıl, Dekanlık / Müdürlük Bünyesinde Kullanılacak Olan Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı İhtiyaç Raporunun İmidb Bildirilmesi İMİDB
  Çift/Yan Dal Kontenjanları 26 Temmuz Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Çift Anadal/Yandal Kontenjanlarının Bölüm Başkanlıklarınca Belirlenerek Dekanlık / Müdürlüğe Bildirimi Bölüm Başkanlıkları
  Elektrik Enerjisi İhtiyacı 26 Temmuz Önümüzdeki Yıl, Dekanlık / Müdürlük Bünyesinde Kullanılacak Olan Elektrik Enerjisi İhtiyaç Raporunun İmidb Bildirilmesi İMİDB
  AĞUSTOS SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Ağustos Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
  Çift/Yan Dal Kontenjanları 9 Ağustos Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Çift Anadal/Yandal Kontenjanlarının Belirlenerek Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Güz Yarıyılı Ders Görevlendirme 9 Ağustos Bir Sonraki Eğitim – Öğretim Güz YY. Açılacak Olan Dersler İle Bu Dersleri Verecek Öğretim Elemanlarının Belirlenerek Bölüm Başkanlıklarınca Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
  Güz Yarıyılı Ders Programları 9 Ağustos Bir Sonraki Eğitim – Öğretim Güz YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının Bölüm Başkanlıklarınca Yapılarak Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
  Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Ağustos Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
  Kısmi Zamanlı Öğrenci 17 Ağustos Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  Program Açma 23 Ağustos Lisans ve Önlisans Düzeyinde Bölüm / Program Açma Tekliflerinin Bölüm Başkanlıkları Tarafından Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
  Güz Yarıyılı Ders Programları 29 Ağustos Bir Sonraki Eğitim – Öğretim Güz YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Progrmalarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Güz Yarıyılı Ders Görevlendirme 29 Ağustos Bir Sonraki Eğitim – Öğretim Güz YY. Açılacak Olan Dersler İle Bu Dersleri Verecek Öğretim Elemanlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Bahar Yarıyılı Ders Programları MEK-SİS 29 Ağustos Bir Sonraki Güz YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının Fakülte / Yüksekokul Tarafından Mek-Sis Veri Tabanına İşlenmesi Https://Meksis.Gov.Tr/ Dekanlıklar / Müdürlükler
  Danışman Atanması 29 Ağustos Yeni Kayıtlanan Öğrencilere Atanacak Danışmanların Bölüm Başkanlıklarınca Yapılarak Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanöıkları
  Güz Y.Y. Lisansüstü Program Açma ve Öğrenci Alımı 31 Ağustos Lisansüstü Düzeyde Program Açma ve Öğrenci Alım Tekliflerinin Bölüm Başkanlıkları Tarafından Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
  EYLÜL SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Eylül Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
  Program Açma 1 - 30 Eylül Lisans ve Önlisans Düzeyinde Bölüm/Program Açma Tekliflerinin Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Güz Y.Y. Lisansüstü Program Açma ve Öğrenci Alımı 1 - 30 Eylül Lisansüstü Düzeyde Program Açma ve Öğrenci Alım Tekliflerinin Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Yatırım Programı Uygulama Raporu 1 - 30 Eylül Yılı Bütçesinde Sermaye (06 Ekonomik Kod) Ödeneği Bulunan Harcama Birimleri Tarafından Her Üç Ayın Son Haftası Dönem Sonu Yatırım Uygulama Raporunun Hazırlanarak SGDB'ye Gönderilmesi Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SGDB
  Öğrenim Yardımı Ödemesi 1 Eylül İşveren, İşçinin Öğrenimdeki Her Çocuğu İçin, Öğrenim Yardımının Ödenebilmesi İçin Öğrenci Belgesinin Her Yıl Eylül Ayının Birine Belge İbraz Etmek Zorundadır. Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri İMİDB
  Danışman Atanması 2 Eylül Yeni Kayıtlanan Öğrencilere Atanacak Danışmanların Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Proje Başvuruları 5 – 30 Eylül 4. DÖNEM BAP PROJE BAŞVURULARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK PYO
  Özel Öğrenci 6 Eylül Özel Öğrenci Müracaatlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Güz Yarıyılı Ders Bilgi Paketi 13 Eylül Güz YY Ders Bilgi Paketi- Ders Katoloğunun Güncellenmesi (EBS) https://ebs.omu.edu.tr ÖİDB
  Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Eylül Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
  Maaş Promosyonu Talep Yazıları 15 Eylül Banka Maaş Protokolünün imzalanmasını müteakip Kurumumuza naklen gelen ve ilk defa atanan ya da ücretsiz izin dönüşü göreve başlayan personele ilişkin promosyon taleplerinin SGDB'ye gönderilmesi. Maaş Promosyon Protokolü SGDB
  Bahar Yarıyılı Ders Programları MEK-SİS 16 Eylül Bir Sonraki Güz YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının Fakülte/ Yüksekokul Tarafından Mek-Sis Veri Tabanına İşlendikten Sonra ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Kısmi Zamanlı Öğrenci 18 Eylül Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  Ek Ders Sınav Sonuçları 20 Eylül Ek Ders Sınav Sonuçlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
  EKİM
  Taşınır Raporlama 1 - 7 Ekim Taşınır Kontrol Yetkilileri tarafından "Taşınır Kontrol Yetkilisi Periyodik (3 Aylık) Kontrol Formları ve ek raporlarının" gönderilmesi OMÜ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ İMİDB
  Taşınmaz Kantin Denetim İşlemleri 1 - 10 Ekim Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Müdürlüklerden 3 Aylık Dönemler Halinde Kantin Denetimlerinin Yapılarak İMİD bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik İMİDB
  SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Ekim Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
  Su Sayaçlarının Okunması 1 Ekim Kiraya verilen taşınmazların su sayaçlarının üçer aylık dönemler halinde okunarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bildirimi YİTDB
  TÜSF Spor Organizasyonu 1 - 10 Ekim Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Tarafından Düzenlenen Spor Organizasyonuna Katılacak Branşların Bildirilmesi Yüksek Öğretim Kurumları - Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği SKSDB
  Engelli öğrenci tespiti 2 - 11 Ekim Üniversitemize Yeni Kayıt Yapan Engelli Öğrencilerin SKSDB'ye Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim - Öğretim Uygulamaları Usul ve Esasları SKSDB
  Valilik Brifingi 10 Ekim
  1. Kadro ve Personel Durumuna (Personel Daire Başkanlığı)
  2. Bina Lojman Tesis, Araç-Makina Parkına (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
  3. Eğitim - Öğretim Hizmetlerine (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
  4. Sağlık Hizmetlerine (SUVAM - Diş Hekimliği - Veteriner Fakültesi)
  5. Bilimsel Araştırma Projelerine (Proje Yönetim Ofisi)
  İlişkin Sayısal Verilerin Her Üç Ayda Bir SGDB'ye Raporlanması
  İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SGDB
  Hizmet İçi Eğitim Talepleri 10 Ekim Önümüzdeki Yılın Eğitim Taleplerinin Nedenleri ve Katılacak Kişi Sayısının Belirlenerek "Hizmet İçi Eğitim Talepleri Formu" ile PDB'ye Bildirilmesi OMÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ PDB
  Döner Sermaye Bütçe Teklifleri 15 Ekim Sonraki 3 Mali Yılın Döner Sermaye İşletmeleri Bütçe Tekliflerinin Dekanlık / Müdürlük Tarafından Hazırlanarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne İletilmesi
 • OMÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • DÖN.SER.İŞL.
  Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Ekim Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
  Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru ve değerlendirme takvimi 16 - 20 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvurularının SKSDB Sistemi Üzerinden Yapılması OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  27 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvurularının Birim Burs Komisyonu Tarafından Değerlendirilmesi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  31 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Sonuçlarının Birimler Tarafından SKSDB' ye Bildirimi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  Yemek Bursu 16 - 23 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Yemek Burs Başvurularının SKSDB Sistemi Üzerinden Yapılması OMÜ ÖĞRENCİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ SKSDB
  24 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Yemek Burs Başvurularının Dekanlık / Müdürlük Burs Komisyonu Tarafından Değerlendirilmesi OMÜ ÖĞRENCİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ SKSDB
  26 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Yemek Burs Sonuçlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından SKSDB' ye Bildirimi OMÜ ÖĞRENCİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ SKSDB
  OMÜ Vakıf Bursu 17 - 23 Ekim OMÜ Vakfı Burs Başvurularının Öğrencilere Duyurularak Başvuruların Alınması OMÜ Vakfı Burs Yönetmeliği Bölüm Başkanlıkları
  24 Ekim OMÜ Vakıf Burs Başvurularının Bölümler Tarafından Değerlendirilerek Dekanlık / Müdürlüklere Bildirilmesi OMÜ Vakfı Burs Yönetmeliği Bölüm Başkanlıkları
  25 Ekim OMÜ Vakıf Burs Başvurularının Dekanlık / Müdürlük Burs Komisyonları Tarafından Değerlendirilmesi OMÜ Vakfı Burs Yönetmeliği Dekanlıklar / Müdürlükler
  26 Ekim OMÜ Vakıf Burs Sonuçlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB' ye Bildirimi OMÜ Vakfı Burs Yönetmeliği Dekanlıklar / Müdürlükler
  28 Ekim Birimler Tarafından Gönderilen Öğrencilerin Başarı Durumları Ve Başka Kurumdan Burs Alıp Almadığının İncelenmesi OMÜ Vakfı Burs Yönetmeliği ÖİDB
  Kasım Hurda İşlemleri 1 - 30 Kasım Hurdaya ayrılan demirbaş malzemelerin Taşınır Yönetim Birimine teslim edilmesi OMÜ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ İMİDB
  SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Kasım Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
  Öğrenci Toplulukları 1 - 10 Kasım Öğrenci Topluluk Başvurularının Değerlendirilmesi ve İlan Edilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi SKSDB
  OMÜ Vakıf Bursu 2 Kasım Burs Yönetmeliği Şartlarına Uygun Öğrencilerin OMÜ Vakfı Başkanlığına Bildirilmesi Kalan Kontenjanlar İçin Birinci Sınıf Öğrencilerinden Güz Dönemi Sonunda Tekrar Değerlendirilmesi OMÜ Vakfı Burs Yönetmeliği ÖİDB
  Lisansüstü Kontenjanlar 15 Kasım Bahar Yarıyılında Enstitülere Alınacak Öğrenci Kontenjan Önerilerinin ABD Başkanlıkları Tarafından Müdürlüğe Bildirimi Bölüm Başkanlıkları
  Yılsonu Ödenek Tahmini 15 Kasım Yıl Sonu İtibarıyla Harcama Birimleri Tarafından Ödenek Tahminlerinin (Harcanmayan / İhtiyaç Duyulan) SGDB'ye Bildirilmesi 5018 sayılı Kanun SGDB
  Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Kasım Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
  Bahar YY. Yatay Geçiş İşl. 16 Kasım Bahar YY Lisansüstü ve MYO İlave Yatay Geçiş Kontenjanlarının Bölüm Başkanlıklarınca Belirlenerek Müdürlüğe Bildirimi Bölüm Başkanlıkları
  Kısmi Zamanlı Öğrenci 17 Kasım Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  Lisansüstü Uzaktan Eğitim Prog. Kontenjan YÖK İzinleri 25 Kasım Uzaktan Eğitim Lisansüstü Programlarına Bir Yılda İki Defa Öğrenci Kabul Edilebilmesi İçin Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirimi YÖK Kararı Enstitü Müdürlükleri
  Bahar YY. Yatay Geçiş İşl. 30 Kasım Bahar YY MYO İlave Yatay Geçiş Kontenjanlarının Müdürlük Tarafından Belirlenerek ÖİDB Bildirimi Enstitü / MYO Müdürlükleri
  Bakım Onarım Teklifleri 30 Kasım Bir Sonraki Yıl İçin 06-1 Sermaye Giderleri Kapsamında Yapılacak Olan Bakım Onarım İşlerinin YİTDB Bildirimi YİTDB
  Proje Başvuruları 1 - 30 Kasım 5. DÖNEM BAP PROJE BAŞVURULARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK PYO
  ARALIK SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 -10 Aralık Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
  Fazla Çalışma 1 - 15 Aralık Hizmetin ve Görevin Özelliği Gereği Fazla Çalışma İhtiyacının Ortaya Çıkması Durumunda; Personelin Görevli Olduğu Birim Fazla Çalışma Talebini, Fazla Çalışmaya İlişkin Toplam Saat ve Ulusal Bayram/Genel Tatil Günlerinde Çalışılacak Gün Sayısı, Personel Sayısını İçeren Bilgileri Gerekçeleriyle Her Yıl 15 Aralık Tarihine Kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Bildirecektir. 2008/1 sayılı İş Kanununa Tabi Personel Genelgesi İMİDB
  Yatırım Programı Uygulama Raporu 1 - 31 Aralık Yılı Bütçesinde Sermaye (06 Ekonomik Kod) Ödeneği Bulunan Harcama Birimleri Tarafından Her Üç Ayın Son Haftası Dönem Sonu Yatırım Uygulama Raporunun Hazırlanarak SGDB'ye Gönderilmesi Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SGDB
  Lisansüstü Kontenjanlar 2 Aralık Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere Alınacak Öğrenci Kontenjan Önerilerinin Abd Başkanlıkları Tarafından Müdürlüğe Bildirimi Enstitü Müdürlükleri
  Öğrenci Alım Kontenjanları 14 Aralık YKS Sonuçlarına Göre Merkezi Yerleştirme ve Özel Yetenek Sınavı İle Alınacak Öğrenci Kontenjan Önerilerinin Dekanlık / Müdürlüğe Bildirimi Bölüm Başkanlıkları
  Akademik Teşvik işlemleri 15 Aralık Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyon Üyelerinin Belirlenerek Dekanlık / Müdürlüklere Bildirilmesi ( 2 Yılda Bir) Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği REKTÖRLÜK ATDDİK
  Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Aralık Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
  Kısmi Zamanlı Öğrenci 19 Aralık Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi OMÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ SKSDB
  Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirme 21 Aralık Bahar YY Açılacak Olan Dersler İle Bu Dersleri Verecek Olan Öğr. Elemanlarının Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
  Bahar Yarıyılı Ders Programları 21 Aralık Bahar YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
  Öğrenci Alım Teklifi 23 Aralık Lisans ve Önlisans Düzeyinde Yeni Açılan Programlara Yeni Öğrenci Alımı Tekliflerinin Bölüm Başkanlıkları Tarafından Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
  Öğrenci Alım Kontenjanları 28 Aralık YKS Sonuçlarına Göre Merkezi Yerleştirme ve Özel Yetenek Sınavı İle Alınacak Öğrenci Kontenjan Önerilerinin ÖİDB Bildirimi Dekanlıklar / Müdürlükler
  Taşınmaz İcmal Cetveli İşlemleri 31 Aralık Üniversitemiz Taşınmazlarının Kayıtlarının Sayısallaştırılarak Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve Yönerge SGDB